เว็บที่ช่วยสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องการแก่ไขไวรัสและข้อมูลสารสนเทศ

http://www.kanisara.th.gs/