ผมเข้าไปค้นหาคำว่า การจัดการความรู้ใน สารานุกรมเสรี  พบว่ามีผู้เขียนบทความเอาไว้แล้ว   เลยเข้าไปเติมในส่วนของเชื่อม link เข้ากับหน่วยงานต่างๆ  เช่น   กรมส่งเสริมการเกษตร, เครือข่ายคุณอำนวย, เครือข่ายเบาหวาน, Gotoknow  เป็นต้น

ลองเข้าไปเพิ่มเนื้อหาได้นะครับ  ไปที่  คลิก