....ได้รับเมล์จากคุณกนกวรรณ (เข้าใจว่าได้รับมาจากคุณเชิดสกุลอีกต่อหนึ่ง) เห็นว่าสนุกดี จึงขอนำมาเล่าต่อตรงนี้นะครับ (หลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้ว)  

          "หลายคนสงสัยว่าทำไมกล้วยจึงเรียกว่า Banana มะละกอจึงเรียกว่า Papaya .....Long time ago ประมาณว่านานมากแล้ว มีฝรั่ง  มาเที่ยวตลาดน้ำเมืองไทย และเห็นผลไม้มากมาย ฝรั่งก็มาดูที่ "กล้วย"  ก่อนอื่น แล้วฝรั่งก็ถามแม่ค้าว่า "What is this?" แม่ค้าไม่รู้ภาษาอังกฤษ จึงไม่ได้ตอบอะไร ฝรั่งเห็นดังนั้นจึงลองบีบดู บังเอิญฝรั่งมือหนักจึงบีบกล้วยเละ แม่ค้าเห็นจึงร้องโวยวายว่า "แบนแน่ๆ" ฝรั่งได้ฟังจึงร้องอ๋อแล้วก็บอกว่า "Oh! Banana"

 

          หลังจากนั้นฝรั่งก็มาชี้ที่ "มังคุด" และถามว่า "Is this mango?" แม่ค้าชาวไทยกำลังโกรธที่ฝรั่งทำกล้วยเละ เลยตอบไปว่า "แมงโกส้น teen นะสิ" ฝรั่งก็ร้องอ๋อแล้วบอกว่า "Oh Mangosteen!" แล้วฝรั่งก็เหลือบไปเห็น "มะละกอ" ก็เอามือที่เลอะกล้วยไปจับ แล้วถามว่า "What is this?" แม่ค้าเห็นดังนั้นก็ยัวะมากที่มะละกอเลอะเทอะ จึงคว้าเอาสากขึ้นมาจะตีฝรั่ง แต่มีคนตะโกนห้ามแม่ค้าว่า "ป้าๆ อย่า" ฝรั่งได้ยินดังนั้นจึงนึกว่ามีคนบอกชื่อมะละกอ จึงร้องว่า "OH! papaya"