การยกระดับงานประจำให้เป็นงานวิจัย R2R


วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2555ที่ผ่านมา คณะกรรมการพัฒนางานวิจัย ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้จัดอบรมและสัมมนาแผนการพัฒนางานด้านวิจัย  เรื่องการยกระดับงานประจำให้เป็นงานวิจัย R2R: ทำอย่างดี ทำให้มีคุณภาพ ณ. ห้อง 89 พรรษาสมเด็จย่า


ท่าน ผอ. รศ. นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ให้เกียรติเปิดงานในครั้งนี้กล่าวรายงานโดยท่านหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล รพ. ศรีนครินทร์ อ. จินตนา บุญจันทร์


ท่าน ศ. นพ. สมบูรณ์ เทียนทอง บรรยายยกระดับงานวิจัย R2R ทำอย่างไร..


คุณอดิเรก เร่งมานะวงค์ มาสร้างแรงบันดาลใจทำR2R ให้เข้าไปในจิตวิญญาณ ทำแล้วมีความสุข ต้องมีเคล็ดลับอย่างไร

ผลลัพธ์:

 ผู้เข้าอบรมครั้งนี้ จำนวน 177 คน ทั้งระดับผู้บริหารและปฏิบัติการ มาจาก รพ. ขอนแก่น จำนวน 12 ท่าน และมีผู้ทรงคุณวุฒิข้างนอกมาช่วยเรามองงาน R2R จากคณะพยาบาลศาสตร์ ม. ขอนแก่น ได้โครงร่างวิจัยเบื้องต้นอย่างน้อย 7 โครงการ

ขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ ค่ะ 


ยินดีกับน้องอดิเรก ทิมดาบ ที่ได้รางวัลสุดคนึงล่าสุดด้วยค่ะ

กำหนดการ  

8.00-8.30  ลงทะเบียน

8.45-9.00  กล่าวรายงาน โดย หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล รพ ศรีนครินทร์

เปิดงานโดย ผู้อำนายการโรงพยาบาลศรีนครินทร์

9.00- 9.30  บรรยายในหัวข้อ R2R: ความคาดหวังและความเป็นไปได้

ของฝ่ายการพยาบาล  โรงพยาบาลศรีนครินทร์

โดย หัวหน้าพยาบาล นางจินตนา บุญจันทร์

9.30-10.30  R2R: จากศรัทธาสู่ปัญญา จากการเยียวยาคน สู่การเยียวยางาน

  โดย  เจ้าของรางวัล  R2R สวรส 2 ปีซ้อน  นายอดิเรก เร่งมานะวงษ์

10.30-10.45   พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.15   ยกระดับงานประจำให้เป็นวิจัย R2R: ทำอย่างดี ทำให้มีคุณภาพ

โดย ศ. นพ. สมบูรณ์ เทียนทอง

12.15-13.00  รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00  แบ่งกลุ่มสัมมนาหาประเด็นในการทำวิจัยของฝ่ายการพยาบาลและนำเสนอผลงานกลุ่ม

ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มาร่วมสัมมนา  เพื่อร่วมหาประเด็นในการทำวิจัยร่วมกันแบ่งตามสาขาที่เกี่ยวข้อง

1)  สาขาสูติ-นรีเวช   ผศ.ดร.นิลุบล  รุจิรประเสริฐ

2)  สาขาเด็ก   ผศ. ดร. ชลิดา  ธณัฐธีรกุล

3)  สาขาผู้สูงอายุ   รศ. ดร. เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์ 

4)  สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่

  4.1  กลุ่ม  ดร. กล้าเผชิญ  โชคบำรุง

  4.2  ดร. สุพร วงค์ประทุม 

5)  สาขาจิตเวช  รศ. ดร. สมพร รุ่งเรืองกลกิจ

6)  สาขาชุมชน   ดร.จงกลณี  จันทรศิริ , นายอดิเรก เร่งมานะวงษ์

7) Nursing administration คุณจินตนา บุญจันทร์

15.00-16.00 น.  เสนอผลงานกลุ่ม 

วิพากษ์ โดย ศ. นพ. สมบูรณ์ เทียนทองและนายอดิเรก เร่งมานะวงษ์ 

ประเด็นจะให้แลกเปลี่ยนในกลุ่ม

1 หาประเด็นปัญหาในการวิจัย

2 พัฒนาโครงร่างงานวิจัยจากประเด็นสำคัญที่ได้ อย่างน้อย 1 เรื่อง

คณะกรรมการที่รับผิดชอบในแต่ละกลุ่ม

1.  สาขาสูติ-นรีเวช  ผศ.ดร.นิลุบล  รุจิรประเสริฐ

นางสาวเกสร  เหล่าอรรคะ

2.  สาขาเด็ก   ผศ. ดร. ชลิดา  ธณัฐธีรกุล

นางสาว  เกศนี  บุณยวัฒนางกูล

นางรัศมี งามเจริญ

นางกรรณิกา ชาธรรม

3.  สาขาผู้สูงอายุ  รศ. ดร. เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์ 

นางกรองแก้ว หาญพานิชย์

4.  สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่

4.1  กลุ่ม ดร. กล้าเผชิญ  โชคบำรุง ,

นางสาวอุบลรัตน์  ต้อยมาเมือง

นางนุชจรีย์  หอมนาน

นางเอื้อนจิต พานทองวิริยกุล

4.2  กลุ่ม ดร. สุพร วงค์ประทุม 

นางสาวดาราวรรณ  อักษรวรรณ

นางสาวบัณชลา ถาชินเลิศ

นางสัญพิชา  ศรภิรมย์

5.  สาขาจิตเวช  รศ. ดร. สมพร รุ่งเรืองกลกิจ

นางสาวพรนิภา หาญละคร

นางอมรรัตน์ ทองสวัสดิ์

6.  สาขาชุมชน  ดร.จงกลณี  จันทรศิริ , นายอดิเรก เร่งมานะวงษ์

นางสาวกัญญา วังศรี

นางวิลาวัณย์ อุ่นเรือน

นางจุฬาลักษณ์ ณ หนองคาย

7.  Nursing administration คุณจินตนา บุญจันทร์

นางสาวรังษี  ฆารไสว

หมายเลขบันทึก: 510516เขียนเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2012 13:07 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 ธันวาคม 2012 18:11 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (4)

ขอบคุณเกศ มากนะคะ ที่เป็นกำลังสำคัญให้งานนี้สำเร็จอย่างสวยงามค่ะ

ด้วยความยินดีเสมอค่ะ;-)

ขอภาพบางส่วนไปลงข่าว ปชส ด้วยนะคะ

ยินดีค่ะท่านประธาน;-)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี