DNA..ในการพัฒนาคุณภาพ..สร้างได้..ในคน??


การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง…ซึ่งภาษาญี่ปุนเรียกว่า... “ไคเซน.....Kaizen”


   ..... วันนี้..หมอเปิ้นคุยเรื่อง …. การทำงานในองค์กร ... ให้เกิด .... คุณภาพ...ในองค์กร...ไม่ว่า..องค์กรนั้นจะเป็น..องค์กรภาครัฐ  หรือ ภาคเอกชน ...  แต่  หมอเปิ้น จะขอ .... นำเอา...การทำงานของภาคเอกชน ...แต่... นำมาประยุกต์ใช้ในภาครัฐ นะคะ .... เป็นการนำเอา...”แนวคิด” ….. “ทฤษฎี” .... มาประยุกต์ .... ใช้ได้ใน...ทุกกระทรวง ... แต่ .... หมอเปิ้น...อยู่...กระทรวงสาธารณสุข ... หมอเปิ้น...ก็นำมาใช้ในโรงพยายาล....ได้.....และได้ดีพอสมควร นะคะ


  เช่น บริษัท...TOYOTA….ได้ให้ขอคิด และได้ใช้ระบบการบริหารจัดการ  แนวคิด และปรัชญา...มาใช้ในการบริหารงาน ... จนประสบผลสำเร็จ ... โดย... TOYOTA...ได้ให้ความสำคัญกับ... “คน” อย่างมาก.... มองว่า ....  “คน”  ....  ทุกระดับมีความสำคัญนะคะ....โดยเฉพาะ ..... ผู้บริหาร ... ทุกระดับ...ต้องเข้าใจ.... “หลักของวิถีการทำงาน”....ซึ่ง... สำคัญๆๆ ทั้งนั้นเลย นะคะแก่


     -  ผู้บริหาร....ต้อง... วางรากฐานการตัดสินใจ (Decision) ...โดยการตัดสินใจ...เชิงบริหาร...บนปรัชญาระยะยาว ....


     
-  ต้องระลึกถึง... ปรัชญาอยู่เสมอ ...และ... .... สร้างคุณค่า...สำหรับ...ลูกค้า ... สังคม  และ เศรษฐกิจ ... สิ่งเหล่านี้.... จะเป็นจุดเริ่มต้น....ในการปฏิบัติงานทุกๆ อย่าง .....


     -  มี... ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ... ที่ตนเองได้รับมอบหมาย....ให้ดีที่สุด


     -  มุ่งมั่นที่จะ....กำหนดชะตาชีวิตด้วยตนเองและด้วยความสามารถที่...”ตนเองมีอยู่”


     -  ปฏิบัติตามหน้าที่ ... ที่ตนรับผิดชอบ .... ดำเนินงานนั้ๆๆ อย่าเต็มที่


     -  ดำรงไว้ และ ปรับปรุงทักษะ (Skills) ต่างๆๆ ที่ทำให้เกิด... คุณค่าเพิ่มขึ้น (Value Added)      .... หมอเปิ้น .... ได้ความรู้ ... นี้...มาจาก .... ตอนเรียน ป.โท MBA.  พบว่า .... การใช้ปรัชญาในระยะยาว .... นี้ดีมากๆๆเลยนะคะ ....โดยเฉพาะ...นำมา  “ปลูกฝัง” .... ให้กับ...ผู้บริหารในระดับต่างๆๆ ... หมอเปิ้น มองว่า... เสมือนการฝัง ... “DNA” .... เข้าไปในร่างกายของคน ..... โดยเฉพาะคนที่เป็น .... “ผู้บริหาร” ....... DNA นี้จะถูกปลูกฝัง .... พัฒนาอย่างต่อเนื่อง .... ....จาก  รุ่นสู่รุ่น ...... ส่งผล...ให้... "ลูกค้า" .... ถ้าเป็นโรงพยาบาล ...ก็คือ ... "ผู้ป่วย และ ญาติ" ..... “ได้รับการดูแล เอาใจใส่จากผู้นำ และผู้ให้บริการ”   ทุกระดับ … เกิด... "การให้บริการที่ดี ... เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า ... งาน ออกมา มีคุณค่า .... สินค้ามีมาตรฐาน ... หรือ.... "การบริการที่ดีมีคุณภาพ" .... ทุกระดับ .... ส่งผลดีต่อการดำเนินการ...ผลประกอบการ....ทั้งใน... ปัจจุบัน..และ..อนาคต ..... ทำให้... TOYOTA ... มีชื่อเสียง ... ยืนยาวมาตลอด  ....  หมอเปิ้น....ขอสรุปได้ว่า ... การทำงานของเขา...ที่ทำให้... ประสบความสำเร็จ ...ได้ดีมากๆๆ  และ ดีแบบต่อเนื่อง .... นั้นมาจาก... "เสาหลัก"  ใหญ่ๆๆ 2 ข้อ นะคะ คือ


        1.  การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง…ซึ่งภาษาญี่ปุนเรียกว่า... “ไคเซน.....Kaizen” .... นะคะ
        2.  การเอาใจใส่ ..ใส่ใจ และ เคารพความคิดเห็นของบุคลากร ค่ะ                ขอบคุณมาก...ให้เกียรติอ่านบทความ นะคะ


                       
                       
                                                     
                      

ขอให้พี่ๆๆ  เพื่อนๆๆ น้องๆๆ สุขสันต์...วันลอยกระทง นะคะ


หมายเลขบันทึก: 510279เขียนเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2012 21:46 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2012 09:45 น. ()สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (21)

ขอบคุณ ท่านปณิธิ มากๆๆ นะคะ

ขอบคุณ ที่ท่านให้กำลังใจ ตลอดมา นะคะ

สุขสันติ์ วันลอยกะทง ค่ะท่าน

ขอบคุณ น้องวาทิต มากๆๆนะคะ

ขอบคุณ ให้กำลังใจ ที่มอบให้ นะคะ

               มีปรัชญาระยะยาวอยู่ในใจ  เป็น "ธง"  ตั้งไว้   ไม่ทำให้  "กระทงหลงทาง"   ครับ

 

               ไม่มีอะไรอยู่ในใจเลย   เจ๊กลากไป   ไทยลากมา    ใครเสียงดัง  ก็ฟังแล้วคล้อยตามเขาไปหมด   บางที ก็ "พวกมาก ลากไป" 

 

                                    

   ขอบคุณ พี่ๆๆ  เพื่อนๆๆ  น้องๆๆ นะคะ .. ขอบคุณ กำลังใจ นะคะ

 

Ico48    ปณิธิ ภูศรีเทศ
Ico48    อ.นุ
Ico48    นาย วาทิต แสงจันทร์
Ico48    small man

 

 

Ico24

 

Tuknarak,...ขอบคุณมากๆๆ นะคะ

ขอบคุณ กับ กำลังใจ นะคะ

 

ขอบคุณมากๆๆนะคะ  พี่ๆๆ  เพื่อนๆๆ  น้องๆๆ  นะคะ   ให้กำลังใจ....หมอเปิ้น

 

Ico48     tuknarak
Ico48     ปณิธิ ภูศรีเทศ
Ico48     อ.นุ
Ico48    นาย วาทิต แสงจันทร์
Ico48    small man

 

 

 

Ico48

small man  ขอบคุณท่านมากนะคะ

หมอเปิ้นว่า ... เราใช้หลัก ....  ให้อภัย..ใจเราจะเบาสบาย นะคะ   (ไม่หนักใจ นะคะ ... การอภัยดีมากเลย ...จิตใจเรา...ก็จะสบายนะคะ ... ไม่โกรธ...ไม่โมโห... "เป็นผู้บริหาร"  ต้องใช้ความอดทน เพราะ.. บัว..ไม่หลายระดับ...หลายกอ.... "อภัยเขา...ใจเราสบายค่ะท่าน)

 

 

ขอบคุณทุกๆๆ ท่าน นะคะ  มา ณ.  ที่นี้นะคะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพจากสายบริหารงานสื่อสารองค์กร SCB

-สวัสดีครับพี่หมอ..

-สุขสันต์วันลอยกระทงเช่นกันครับ...

-เราต้อง"Kaizen" อย่างต่อเนื่อง..ครับ..

-ขอบคุณครับพี่หมอ...

-ไปลอยกระทงกันไหม????..

 

 

Ico48

ขอบคุณ  พี่ใหญ่ นงนาท สนธิสุวรรณ  มากนะคะ

ขอบคุณ  พี่ให้กำลังใจ น้องเสมอมา นะคะ

 

 

 

Ico48

ขอบคุณ  น้องเพชร  ขอบคุณ .... งานรอยกระทง .... ขอให้มีความสุข นักๆๆ 

 

 

  • พี่เปิ้นครับ
  • องค์กรที่มีคุณภาพจะเห็นคนมีความสำคัญนะครับ
  • ขอบคุณครับ

ขอบคุณมากนะคะ ท่านขจิต ใช่แล้วค่ะ .... องค์กรจะมีคุณภาพ ... คนต้องมีคุณภาพ .... และงานจะมีคุณภาพ นะคะ

 

 

  • ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะคะ จะได้มีกำลังใจในการทำงานเพื่่อสังคมต่อๆไปค่ะ
  • ลูกสาวคุณหมอเปิ้น สวยเหมือนใครกันน้อ? 

คุณภาพ สร้างได้ ในสาวๆ สวย หรือเปล่าครับ อิๆ

  • พี่เปิ้นครับ
  • ตามมาขอบคุณที่ไปให้กำลังใจนิสิต
  • เอาเห็ดล่าสุดมาฝาก
  • ผอ.ส่งมาให้ดู
  • Ico_mushroomsalaib2

ขอบคุณ น้องกล้ยวไข่มากๆๆ นะคะ

ขอบคุณ สำหรับเพลงที่ไพเราะๆ นี้นะคะ

ขอบคุณที่ชมลูกสาวสวยๆๆ อื๋อ!!! คงจะสวยจริงๆ นะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณ ท่านขจิตมากๆๆ นะคะ ให้กำลังใตเสมอ และตลอดมา นะคะ

มุ่งมั่นที่จะกำหนดชะตาชีวิตด้วยตนเอง ชอบคำนี้มากค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ "มุ่งมั่น......เพื่อกำหนด....ชะตากรรม.....ด้วยตนเอง" .....

ขอบคุณมากค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี