ยินดีต้อนรับ ต้นแบบฯโรงเรียนในฝันจากสพม.19 (เลย-หนองบัวลำภู) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู โรงเรียนาแกวิทยา โรงเรียนวังโพงามวิทยาและโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร  4 โรงเรียนสุดท้ายจากโครงการโรงเรียนในฝันรุ่นที่3 สังกัดสพม.19

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ                  โรงเรียนนาแกวิทยา

พระศรีนครินทร์ หนองลำพู


โรงเรียนวังโพงามพิทยา                                โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร

 เราค้นพบสิ่งดีๆมากมายจากต้นแบบฯ ที่สำคัญมีความพยายามสุดๆที่จะพัฒนาสู่ต้นแบบฯ ต้องขอบคุณชาวต้นแบบฯทุกโรงเรียน ทุกท่าน ขอบคุณ Roving Team RTยงยุทธ และคณะ  ที่สำคัญท่านเขตฯิท่านรองเขตฯ ดร.ประสงค์ คณะกรรมการ ฯ ทุกท่านได้แสดงความจริงใจ ความเข้าใจ ท่านยอมรับผลของโครงการฯ ถามว่า "ตาสว่าง" เหนื่อยมั๊ย ตอบว่าหายเหนื่อย เมื่อเห็นความตั้งใจ ทุกอย่างเราทำเพื่อเด็กๆในที่ห่างไกลจริงๆภาพสวยๆจากภูเรือ เลย


คณะกรรมการและทีมงานจากสพม.19