กิจกรรม กำเนิดอาเซียนและเมืองหลวงของประเทศในกลุ่มอาเซียน

เจนนี่
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กิจกรรม  กำเนิดอาเซียนและเมืองหลวงของประเทศในกลุ่มอาเซียน

               จัดขึ้นในวันที่  15  พฤศจิกายน  2555  ณ  วัดชีผ้าขาว   โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  57  คน   ห้องสมุดประชาชน  "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองสมุทรสาคร   จัดในรูปของใบกิจกรรม   เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมไปพร้อมๆ กัน  สามารถปรึกษาหารือกัน   ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน   และที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครั้งละหลายคนไม่ต้องรอต่อคิว    กิจกรรมมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน   เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นผู้ที่พ้นวันเรียนไปแล้ว   บางครั้งอาจจะไม่ค่อยได้อ่านเพื่อเป็นการทบทวนการอ่าน     ห้องสมุดจึงคิดและจัดกิจกรรมโดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามตามที่กำหนดลงในใบกิจกรรม  ห้องสมุดใช้เทคนิคการจูงใจด้วยการนำโมบายเต่าทองจากลูกตีนเป็ดเป็นตัวสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม  จึงทำให้กิจกรรมได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก  และมีกติกาอยู่ว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องตอบคำถามลงในใบกิจกรรมให้ครบถูกต้องแล้วรับโมบายเต่าทองจากลูกตียเป็ด  1  อัน    (โดยในข้อคำถามแต่ละข้อห้องสมุดมีเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับ  10  ประเทศไว้บนรถโมบายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้เป็นคำตอบ )บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรม กำเนิดอาเซียนเป็นเมืองหลวงของประเทศในกลุ่มอาเซียนความเห็น (0)