Goodnews: ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตคนใหม่

qainovt
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสมัย พูนผล และ อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ บุมี  

วันที่ 11 กันยายน 2549 ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก โดยคณะผู้ประเมินมือหนึ่งของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสมัย พูนผล และ อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ บุมี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน QA Innovation

คำสำคัญ (Tags)#goodnews

หมายเลขบันทึก: 50893, เขียน: 19 Sep 2006 @ 22:54, แก้ไข, 19 Jun 2012 @ 09:58, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (0)