Goodnews: ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตคนใหม่

qainovt
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสมัย พูนผล และ อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ บุมี

วันที่ 11 กันยายน 2549 ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก โดยคณะผู้ประเมินมือหนึ่งของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสมัย พูนผล และ อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ บุมี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน QA Innovationความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#goodnews

หมายเลขบันทึก

50893

เขียน

19 Sep 2006 @ 22:54
()

แก้ไข

19 Jun 2012 @ 09:58
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก