GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

Goodnews: ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตคนใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสมัย พูนผล และ อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ บุมี

วันที่ 11 กันยายน 2549 ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก โดยคณะผู้ประเมินมือหนึ่งของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสมัย พูนผล และ อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ บุมี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): goodnews
หมายเลขบันทึก: 50893
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)