สถานีอนามัย/ศูนย์สุขภาพชุมชน ที่เปิดบริการนวดแผนไทย

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ข้อมูลที่ท่านนายแพทย์ประพจน์ เภตรากาศ จากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอไว้

     เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2548 ผมได้ไปเข้าร่วมการประชุมเพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยสร้างความรู้ เรื่องภูมิปัญญาและทางเลือกในการดูแลคนพิการ ณ ห้องประชุม 1 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข ซึ่งจัดโดยแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย (สสพ.) ซึ่งนายแพทย์ประพจน์ เภตรากาศ จากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เดินมาสอบถามข้อมูลจากผมเรื่อง สถานีอนามัย/ศูนย์สุขภาพชุมชน ที่เปิดบริการนวดแผนไทยในจังหวัดพัทลุง ในตอนนั้นผมไม่สามารถให้ข้อมูลได้ กลับมาจึงได้ส่งให้ทางเมล์ วันนี้ก็พบว่าเมล์ถูกตีกลับไปถึงผู้รับ ก็เลยตั้งใจว่าจะนำมาลงไว้ที่นี่แล้วจะโทรบอกท่านอีกครั้ง ดังนี้ ครับ
     อำเภอเมือง สถานบริการที่ให้บริการ PCU บ้านสวน จำนวนหมอนวด 1 คน
     อำเภอกงหรา สถานบริการที่ให้บริการ สอ.บ้านสมหวัง จำนวนหมอนวด 1 คน PCU บ้านชะรัด จำนวนหมอนวด 2 คน
     อำเภอเขาชัยสน สถานบริการที่ให้บริการ PCU บ้านลานช้าง จำนวนหมอนวด 1 คน สอ.บ้านท่าควาย จำนวนหมอนวด 4 คน
     อำเภอตะโหมด สถานบริการที่ให้บริการ PCU บ้านเกาะเรียน จำนวนหมอนวด 2 คน PCU บ้านควนอินนอโน จำนวนหมอนวด 2
     อำเภอควนขนุน สถานบริการที่ให้บริการ สอ.บ้านแหลมโตนด จำนวนหมอนวด 3 คน PCU บ้านแพรกหา จำนวนหมอนวด 1
     อำเภอศรีบรรพต สถานบริการที่ให้บริการ PCU บ้านสวนโหนด จำนวนหมอนวด 2 คน สอ.บ้านเขาปู่ จำนวนหมอนวด 3 คน
     อำเภอป่าบอน สถานบริการที่ให้บริการ สอ.บ้านพรุพ้อ จำนวนหมอนวด 1 คน PCU บ้านหนองธง จำนวนหมอนวด 3 คน PCU บ้านป่าบอนต่ำ จำนวนหมอนวด 1 คน PCU บ้านควนปอม(เฉลิมพระเกียรติ) จำนวนหมอนวด 1 คน สอ.บ้านควนเพ็ง จำนวนหมอนวด 1 คน สอ.บ้านท่าดินแดง จำนวนหมอนวด 1 คน สอ.บ้านทุ่งนารี จำนวนหมอนวด 1 คน สอ.บ้านโหล๊ะหาร จำนวนหมอนวด 1 คน
     อำเภอบางแก้ว สถานบริการที่ให้บริการ PCU บ้านลอน จำนวนหมอนวด 1 คน
     อำเภอป่าพะยอม อำเภอปากพะยูน และอำเภอศรีนครินทร์ ไม่มีการให้บริการนวดแผนไทย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)