เตรียมตัวมาเรียนเรื่องทำ Blog โดยเฉพาะครับวันนี้ เลยเริ่มทดลอง ลงข้อมูลเรื่องการเรียนไว้ก่อน  แล้วรายละเอียดค่อยๆทะยอยลงนะครับ