ขนาดยาที่ใช้ในวัณโรค

ใช้สำหรับการตรวจสอบขนาดการใช้ยา

ขนาดยารักษาวัณโรค

CAT. 1

น้ำหนัก

INH

Rifampicin

Pyrazinamide

Ethambutol

30-39 ( m1-2) ระยะเข้มข้น

300

300

1000

800

40-49

300

450

1500

1000

>50

300

600

2000

1200

30-39 ( m3-6) ระยะต่อเนื่อง

300

300

   

40-49

300

450

   

>50

300

600

   

ระหว่างการรักษาถ้าน้ำหนักเพิ่มไม่ต้องปรับขนาดยา

ขยายระยะเวลาเข้มข้น 1 เดือน ถ้าผลการตรวจเสมหะเมื่อสิ้นสุดเดือนที่ 2 ยัง บวก

CAT. 2

น้ำหนัก

INH

Rifampicin

Pyrazinamide

Ethambutol

Streptomycin

30-39 ( m1-2) ระยะเข้มข้น

300

300

1000

800

500

40-49

300

450

1500

1000

750

>50

300

600

2000

1200

1000

30-39 ( m3)

300

300

1000

800

 

40-49

300

450

1500

1000

 

>50

300

600

2000

1200

 

30-39 ( m4-8) ระยะต่อเนื่อง

300

300

 

800

 

40-49

300

450

 

1000

 

>50

300

600

 

1200

 

ระหว่างการรักษาถ้าน้ำหนักเพิ่มไม่ต้องปรับขนาดยา

ขยายระยะเวลาเข้มข้นเดือนที่3 อีก1 เดือน ถ้าผลการตรวจเสมหะเมื่อสิ้นสุดเดือนที่ 3 ยัง บวก

ผู้ป่วยอายุ > 60 ปีให้ลดขนาดยา Streptomycin ลงไม่เกิน 750 / วัน

CAT. 3

น้ำหนัก

INH

Rifampicin

Pyrazinamide

30-39 ( m1-2) ระยะเข้มข้น

300

300

1000

40-49

300

450

1500

>50

300

600

2000

30-39 ( m3-6) ระยะต่อเนื่อง

300

300

 

40-49

300

450

 

>50

300

600

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เกี่ยวกับยาความเห็น (0)