กล้วยไม้ออกด อกช้าฉันใด
การศึกษาเป็นไปฉันนั้น
แต่ออกดอกคราใดงามเด่น
การศึกษาปลูกปั้นเสร็จแล้วแสนงาม