คำกลอนก่อนจากลา


ในที่สุดพวกเธอก็จากไป

หนทางแสนไกลอยู่ข้างหน้า

พากเพียรเรียนรู้วิชา

สมมาตรปรารถนาก็จากกัน


เธอได้ปริญญาและความรู้

คณะครูได้ทางสร้างสรรค์

จากไปใจนี้ผูกพัน

เยือนกันบางครั้งบางเวลา


ขอให้ชีวิตสวยงาม

เป็นไปตามที่เธอปรารถนา

คุณธรรมสันทัดศรัทธา

ฟันฝ่าอุปสรรคสู่หลักชัย


ผู้มีพระคุณหนุนส่ง

อย่าหลงลืมผู้อยู่ใกล้

บิดรมารดาชราวัย

น้อมใจคิดแทนพระคุณ


อดทนต่อการงานหนัก

มีรักที่พบอบอุ่น

มีจิตคิดจำทำบุญ

เจือจุนจิตใจประจำ


ขอให้ได้ดีที่หมาย

พ้นจากอันตรายกรายกล้ำ

ได้เงินได้งานการทำ

บุญนำสำเร็จทุประการ เทอญ