ทุนมนุษย์กับการเพิ่มผลผลิต (3V's)

ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองที่จะต่อยอดให้แนวคิด 3 V ของผมมีคุณค่าต่อคนไทย สังคมไทยซึ่งจะสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างดี

สวัสดีครับชาว Blog และลูกศิษย์ปริญญาเอกที่รักทุกท่าน

วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมภาคภูมิใจ เพราะลูกศิษย์ปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รุ่นที่ 6 ได้จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ในห้องเรียนปริญญาเอกของพวกเราไปสู่สาธารณชน โดยได้เลือกหัวข้อ "ทุนมนุษย์กับการเพิ่มผลผลิต (3V's)" เป็นหัวข้อของการจัดสัมมนาวิชาการสาธารณะในวันนี้ที่โรงแรมมิราเคิ้ล แกรนด์ กรุงเทพฯ

บรรยากาศในวันนี้เกิดความรู้และมุมมองที่น่าสนใจหลายเรื่อง ซึ่งต้องขอถือโอกาสนี้ขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. ช่วงโชติ พันธุเวช อธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต ผังนิรันดร์  ในฐานะเจ้าภาพผู้สนับสนุนให้การจัดกิจกรรมในวันนี้มีความสมบูรณ์ ขอขอบคุณวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติอย่างสูงกับพวกเรา คือ ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ดร.สุรพงษ์ มาลี และนาวาอากาศเอก วีระชน นรานุต วิทยากรทุกท่านร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองที่จะต่อยอดให้แนวคิด 3 V ของผมมีคุณค่าต่อคนไทย สังคมไทยซึ่งจะสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างดี ขอบคุณลูกศิษย์รุ่น 6 ทุกคนครับ

สำหรับท่านที่สนใจเนื้อหาของการสัมมนา ทีมงานของผมกำลังเร่งสรุปและจะนำมาแบ่งปันให้กับทุกท่านที่นี่เช่นเคยครับ

จีระ หงส์ลดารมภ์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chira Academyความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

แนวคิด 3 V's .... เยี่ยมมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีกับผลสำเร็จในกิจกรรมที่สร้างคุณค่าให้กับคนไทย หวังว่าสิ่งที่ได้จากการจัดสัมมนาครั้งนี้จะมีผู้นำไปต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าทุนมนุษย์ไทยในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม

congratulations to all my phd students

next is a pocket book to increase performances

the PHOTO were very good,keep it as record

value diversity is needed badly in every aspects of work and life

หมายเลขบันทึก

506949

เขียน

27 Oct 2012 @ 15:26
()

แก้ไข

13 Dec 2012 @ 18:22
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ดอกไม้: 3, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก