ทุนมนุษย์กับการเพิ่มผลผลิต (3V's)

ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองที่จะต่อยอดให้แนวคิด 3 V ของผมมีคุณค่าต่อคนไทย สังคมไทยซึ่งจะสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างดี

สวัสดีครับชาว Blog และลูกศิษย์ปริญญาเอกที่รักทุกท่าน

วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมภาคภูมิใจ เพราะลูกศิษย์ปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รุ่นที่ 6 ได้จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ในห้องเรียนปริญญาเอกของพวกเราไปสู่สาธารณชน โดยได้เลือกหัวข้อ "ทุนมนุษย์กับการเพิ่มผลผลิต (3V's)" เป็นหัวข้อของการจัดสัมมนาวิชาการสาธารณะในวันนี้ที่โรงแรมมิราเคิ้ล แกรนด์ กรุงเทพฯ

บรรยากาศในวันนี้เกิดความรู้และมุมมองที่น่าสนใจหลายเรื่อง ซึ่งต้องขอถือโอกาสนี้ขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. ช่วงโชติ พันธุเวช อธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต ผังนิรันดร์  ในฐานะเจ้าภาพผู้สนับสนุนให้การจัดกิจกรรมในวันนี้มีความสมบูรณ์ ขอขอบคุณวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติอย่างสูงกับพวกเรา คือ ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ดร.สุรพงษ์ มาลี และนาวาอากาศเอก วีระชน นรานุต วิทยากรทุกท่านร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองที่จะต่อยอดให้แนวคิด 3 V ของผมมีคุณค่าต่อคนไทย สังคมไทยซึ่งจะสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างดี ขอบคุณลูกศิษย์รุ่น 6 ทุกคนครับ

สำหรับท่านที่สนใจเนื้อหาของการสัมมนา ทีมงานของผมกำลังเร่งสรุปและจะนำมาแบ่งปันให้กับทุกท่านที่นี่เช่นเคยครับ

จีระ หงส์ลดารมภ์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chira Academyความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

แนวคิด 3 V's .... เยี่ยมมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีกับผลสำเร็จในกิจกรรมที่สร้างคุณค่าให้กับคนไทย หวังว่าสิ่งที่ได้จากการจัดสัมมนาครั้งนี้จะมีผู้นำไปต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าทุนมนุษย์ไทยในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม

congratulations to all my phd students

next is a pocket book to increase performances

the PHOTO were very good,keep it as record

value diversity is needed badly in every aspects of work and life