ศตจ.ปชช. ตอนที่ 3

พัช พอช.
ศตจ.ปชช.จังหวัด กลไกหลักในการขับเคลื่อนงาน

             เนื่องจากมีคำถามจากท่านผู้อ่านว่าศตจ.ปชช จะทำงานเชื่อมโยงกับศตจ.ภาคราชการที่มีอยู่แล้วอย่างไร ในบันทึกนี้จึงขอเล่าถึง ศตจ.ปชช.จังหวัด กลไกหลักในการขับเคลื่อนงาน       การขับเคลือนของศตจ.ปชช. จะมีการเชื่อมโยงการทำงานของภาคประชาชนในระดับต่าง ๆรวมถึงประสานการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนร่วมกับหน้วยงานภาครัฐและเอกชนที่กี่ยวข้องในระดับพื้นที่ โดยมีกลไกสำคัญคือ ให้ภาคประชาชนและเครือข่ายชุมชนได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและดำเนินการ ดังนั้น ศตจ.ชาติจึงได้มีคำสั่งจัดตั้ง  ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชนจังหวัด (ศตจ.ปชช.จังหวัด) โดยมีจังหวัดนำร่องในช่วงแรกจำนวน 42 จังหวัด  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549  สำหรับจังหวัดนครฯ ยังไม่อยู่ในจังหวัดนำร่องในช่วงแรก แต่กำลังอยู่ในระหว่างการประสานงาน        โดยศตจ.ปชชจังหวัดมีบทบาทหน้าที่สำคัญดังนี้   1 กำหนดแนวทาง วางแผนและหาสาเหตุที่ทำให้เกิดความยากจน 2เชื่อมโยงและเอื้ออำนวย การพัฒนาโดยพลังของขบวนเครือข่ายชุมชน และประเด็นงานพัฒนาต่าง ๆเพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของปัญหา และสร้างโอกาสให้ชุมชนคนยากจนในทุกระดับ ได้เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเต็มที่ 3  ประสานการทำงานร่วมกับศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนจังหวัด (ศตจ.จังหวัด)    4สนับสนุนแนวทางการแก้ปัญหาความยากจน และสร้างโอกาสการพัฒนาที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กับโครงสร้างทั้งการผลิต การจัดการ ระบบที่ดิน การสร้างสวัสดิการพื้นฐาน และวิถีการดำรงชีวิตที่พอเพียงของชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนากลไกการบริหารจัดการที่ประชาชน ชุมชน มีบทบาทและมีส่วนร่วมกับระบบของรัฐทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับจังหวัดอย่างต่อเนื่อง             เป็นอย่างไรคะ อ่านบทบาทศตจ.ปชช. มาถึงตรงนี้ กำลังคิดว่า โครงการจัดการความรู้แก้จนเมืองคอน ได้ทำครบทุกบทบาทแล้วเพียงแต่เจ้าภาพหลักอาจจะไม่ใช่ประชาชนทั้งหมด  แต่การริเริ่มในเบื้องต้นนั้นใช่      ดังนั้นถ้าจะมีกลไกศตจ.ปชช จังหวัดนครศรีฯจึงต้องปรึกษากันอย่างรอบคอบ และทำให้ยังไม่มีการจัดตั้งจากศตจ.ชาติ อย่างเป็นทางการ        ในบันทึกหน้าคงต้องช่วยกันวิเคราะห์สถานการณืและแนวทางการขับเคลื่อนกลไกนี้อย่างสร้างสรรค์ต่อไป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMกับการทำงาน

คำสำคัญ (Tags)#ศตจ.ปชช

หมายเลขบันทึก: 50646, เขียน: 18 Sep 2006 @ 12:07 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)