วันนี้มาโรงเรียนแต่เช้า  เพราะมีหน้าที่เป็นครูเวรรับผิดชอบดูแลเด็กๆ  เดี๋ยวต้องไปแล้วล่ะตอนนี้