เทคนิคการทำงานร่วมกันสร้างสรรค์สังคม ต้องสร้างศรัทธา ถ่ายทอดศรัทธา

 ทีมงานสหสาขาวิชาชีพ ร่วมกันเข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาวิยากรเอนกประสงค์ เพื่อบริการวิชาการแก่สังคมรุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙ ระหว่างวันที่ ๑๘ และ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙

 เริ่มต้นกิจกรรมด้วย JJ นำ VCD "เสียงกู่จากครูใหญ่ ร่วมใจพัฒนา" ให้ทีมงานตัวแทนจากคณะวิชาต่างๆ "เรียนรู้ เพื่อก่อเกิดปัญญา"

ภาพที่ ๑ JJ เล่าสู่กันฟัง ที่มาของโครงการ วิทยากรเอนกประสงค์ เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม (คลิก)

ภาพที่ ๒ อาจารย์ ดร.กระจ่าง พันธุมนาวิน (คลิก) กำลังดูหนังสำหรับนักพัฒนา "เสียงกู่จากครูใหญ่"

ภาพที่ ๓ ทีมงานกำลังทำ BAR

BAR หรือ Before Action Review เสียงกู่จากผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความคาดหวัง หรือ ความต้องการประมาณนี้ครับ

       แนวทางและทักษะการเป็นวิทยากร ด้านบริการวิชาการแก่สังคม (๕)

       เทคนิค/แนวทาง/ประสบการณ์ การทำงานร่วมกับชุมชน  (๓)

       รู้จักเพื่อน ร่วมอุดมการณ์ร่วมทำงานเพื่อสังคม (๒)

       ความรู้ ความเข้าใจการเขียนโครงการ และทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคมได้ (๒)

       ให้บริการชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น

       การเรียนรู้วิถีชีวิตอย่างพอเพียง

       ต้องการรู้ว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่สามารถนำความรู้จากตนเองไปช่วยชุมชนเพื่อตอบแทนแผ่นดินแม่

       รู้จุดแข็ง จุดอ่อน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

       สามารถบริการวิชาการแก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       เรียนรู้เทคนิควิธีการใหม่ ๆ

  

ภาพที่ ๔ อาจารย์ ดร.กระจ่าง พันธุมนาวิน ได้เล่าประสบการณ์ การทำงานในชุมชนสมัยทำงานกับชาวเขา คือ "เมื่อออกไปทำงานกับชุมชนในการพัฒนา อย่าไปสัญญาว่าจะให้ จะทำอะไร อย่าไปแจกอะไร ที่สำคัญ ต้องสร้างศรัทธา ถ่ายทอดศรัทธา ในการที่จะเป็นผู้ร่วมพัฒนา"

 การทำงานในชุมชน "ทำอย่างไรประชาชน หรือ ชุมชนจะเชื่อถือเรา และ เราจะให้ในสิ่งที่เขาต้องการที่เรียกว่า Training Needs"

 การทำงานต้อง "หาผู้นำธรรมชาติในชุมชน" เพื่อรู้ว่าสังคม หรือ ชุมชนนั้นใครเป็นผู้นำที่แท้จริง

 ศึกษาประสบการณ์ ของ อาจารย์ ดร.กระจ่าง ได้ใน

 เทคนิคการทำงานกับชุมชน ๑ และ เทคนิคการทำงานกับชุมชน ๒

JJ