เสียงกู่จากครูใหญ่ เทคนิคการทำงานกับชุมชน(๓)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ชาวมอดินแดง ร่วมแรงสร้างสังคม

เทคนิคการทำงานร่วมกันสร้างสรรค์สังคม ต้องสร้างศรัทธา ถ่ายทอดศรัทธา

 ทีมงานสหสาขาวิชาชีพ ร่วมกันเข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาวิยากรเอนกประสงค์ เพื่อบริการวิชาการแก่สังคมรุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙ ระหว่างวันที่ ๑๘ และ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙

 เริ่มต้นกิจกรรมด้วย JJ นำ VCD "เสียงกู่จากครูใหญ่ ร่วมใจพัฒนา" ให้ทีมงานตัวแทนจากคณะวิชาต่างๆ "เรียนรู้ เพื่อก่อเกิดปัญญา"

ภาพที่ ๑ JJ เล่าสู่กันฟัง ที่มาของโครงการ วิทยากรเอนกประสงค์ เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม (คลิก)

ภาพที่ ๒ อาจารย์ ดร.กระจ่าง พันธุมนาวิน (คลิก) กำลังดูหนังสำหรับนักพัฒนา "เสียงกู่จากครูใหญ่"

ภาพที่ ๓ ทีมงานกำลังทำ BAR

BAR หรือ Before Action Review เสียงกู่จากผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความคาดหวัง หรือ ความต้องการประมาณนี้ครับ

       แนวทางและทักษะการเป็นวิทยากร ด้านบริการวิชาการแก่สังคม (๕)

       เทคนิค/แนวทาง/ประสบการณ์ การทำงานร่วมกับชุมชน  (๓)

       รู้จักเพื่อน ร่วมอุดมการณ์ร่วมทำงานเพื่อสังคม (๒)

       ความรู้ ความเข้าใจการเขียนโครงการ และทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคมได้ (๒)

       ให้บริการชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น

       การเรียนรู้วิถีชีวิตอย่างพอเพียง

       ต้องการรู้ว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่สามารถนำความรู้จากตนเองไปช่วยชุมชนเพื่อตอบแทนแผ่นดินแม่

       รู้จุดแข็ง จุดอ่อน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

       สามารถบริการวิชาการแก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       เรียนรู้เทคนิควิธีการใหม่ ๆ

  

ภาพที่ ๔ อาจารย์ ดร.กระจ่าง พันธุมนาวิน ได้เล่าประสบการณ์ การทำงานในชุมชนสมัยทำงานกับชาวเขา คือ "เมื่อออกไปทำงานกับชุมชนในการพัฒนา อย่าไปสัญญาว่าจะให้ จะทำอะไร อย่าไปแจกอะไร ที่สำคัญ ต้องสร้างศรัทธา ถ่ายทอดศรัทธา ในการที่จะเป็นผู้ร่วมพัฒนา"

 การทำงานในชุมชน "ทำอย่างไรประชาชน หรือ ชุมชนจะเชื่อถือเรา และ เราจะให้ในสิ่งที่เขาต้องการที่เรียกว่า Training Needs"

 การทำงานต้อง "หาผู้นำธรรมชาติในชุมชน" เพื่อรู้ว่าสังคม หรือ ชุมชนนั้นใครเป็นผู้นำที่แท้จริง

 ศึกษาประสบการณ์ ของ อาจารย์ ดร.กระจ่าง ได้ใน

 เทคนิคการทำงานกับชุมชน ๑ และ เทคนิคการทำงานกับชุมชน ๒

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (7)

เยี่ยมมากครับท่านอาจารย์หมอ JJ

ออตคิดว่าเป็นการเตรียมบุคคลากรของมหาวิทยาลัยให้เข้าใจคนและลดช่องว่างระหว่างผู้ที่เรียกว่ามีการศึกษามากกับผู้ด้อยการศึกษามาเป็น ผู้ที่พร้อมจะเรียนรู้ไปด้วยกัน

คนของมหาวิทยาลัยน่าจะได้รับแง่คิดดีดีเรื่องจิตอาสาและคนข้างนอกก็จะมองภาพลักษณ์เราดีขึ้นไม่ดูเหินห่างกัน

เขียนเมื่อ 

 Barbell เรียนท่านออต

 ท่านน่าจะมาเข้าด้วยนา โอกาสหน้าเรียนเชิญมาร่วมหน่อยท่าน

ขอบพระคุณอาจารย์หมอมากครับ คราวหน้าถ้ามีอีกจะไม่พลาดนะครับ จะได้มีโอกาสไปเพิ่มความรู้ให้กับตนเองและแลกเปลี่ยนสิ่งที่มีอยู่กับชาว มข. 
เขียนเมื่อ 
  • เพิ่งเข้าแสดงความคิดเห็นได้ครับ
  • ต่อไปคงมีวิทยากรชุมชนเพิ่มมากขึ้นนะครับ
  • ขอบคุณมากครับผม
Diamond
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

      ก่อนอื่นต้องขอบคุณทางคณะผู้จัดที่มีหนังสือเชิญทางสำนักฯท่านผู้บริหารก็อนุญาตให้คนเดิมไป ก็พอดีโครงการที่เสนอยังค้างคาอยู่ด้วยเหตุผลของการรวมตัวจากสหสาขา ตอนแรกก็รวมได้ถึงขั้นออกไป สำรวจความต้องการของชุมชนเป้าหมาย...ก็เริ่มจ่ายตั้งแต่ค่านำมันเขื้อเพลิง ค่าอาหารคณะผู้ร่วมโครงการ และ อื่นๆ คณะฯ ถามว่าถ้าเสนอแล้วจะอนุมัติเงินเมื่อไร ผู้ประสานงานก็ตอบว่าต้องผ่านคณะกรรมการพิจารณาก่อน จากนั้น...เราก็ไม่มีเวลาได้ประสานงานกันอีก.ด้วยเหตุผลบางประการ..ความชัดเจนจาก ท่านรองผอ.ฝ่ายดำเนินโครงการสหสาขาตอบว่า...การเสนอโครงการไม่มี Format ตายตัวอย่างไรก็ได้ขอให้ได้คำตอบ จากประเด็นปัญหา แต่คำถามต่อไปคือแล้วแบบไหนละเป็นตัวอย่างที่ได้รับการอนุมัติและไม่อนุมัติเพราะถ้าเข้าอบรมครั้งเดียวคงยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ...ทางศูนย์ฯบอกว่าไม่ต้องการชี้แนะ ให้ผู้อบรมคิดเอง แต่...ทางผู้เข้าอบรมต้องการให้เป็นพี่เลี้ยงในการติดต่อประสานงานกลางเพื่อช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คนที่เข้าอบรมใหม่..ก็ยังงงๆ ต่อไป แต่ไม่เป็นไรเมื่อทุกคนไปด้วยใจที่อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการแก่สังคมกับศูนย์บริการวิชาการฯ ตามภารกิจหลักของ มข. ถึงแม้ว่าวิทยากรจะเหมาะสมเพราะท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ แต่ก็น่าจะเชิญผู้เข้าร่วมโครงการสหสาขาฯที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานหรือปัญหาอุปสรรคเพื่อให้เห็นของจริง ผู้เข้าอบรมน่าจะมีประสบการณ์ตรงที่จะทำให้เข้าใจมากขึ้นและสามารถนำมาเป็นต้นแบบที่ดีได้ ....เห็นผู้ดำเนินการบอกว่า"อย่าเอาเงินเป็นตัวตั้งการทำโครงการ"....ผู้เข้าอบรมก็บอกว่าไม่ได้เอาเงินเป็นตัวตั้งแต่ที่มาร่วมงานก็จำเป็นต้องเอาผลงานกลับไปฝากผู้บริหารว่าเรามาแล้วทำจริง คือทุกฝ่ายต้อง  WIN-WIN-WIN ก็หวังว่าท่านฯผู้จัดคงเข้าใจและประเมินได้ว่าจัด TOTมา2-3 รุ่น แล้วมีบทเรียนอย่างไร ทำอย่างไรจึงจะให้ผู้เข้าอบรมได้สร้างโครงการให้ทางศูนย์ฯและประสบผลสำเร็จร่วมกัน เรายินดีให้ความร่วมมือ แต่ถ้าเราไม่มีความสามารถพอก็ต้องขออนุญาต...ขอให้กำลังใจท่านฯผอ. JJ ต่อไป ....ถ้าเป็น KM เราคงพูดถึงในส่วนที่ดี ของการอบรมดูงานครั้งนี้ คือวิทยากรดี สถานที่ไปดูงานดี ถ้าระบบการบริหารจัดการดีๆๆๆๆ โครงการนี้ย่อมไปได้ดีแน่นอน ครับ....เจ้านาย.......

เขียนเมื่อ 

 Spaz เรียนท่าน ออต ท่านDiamond

 โครงการสำหรับ "ทีมงานชาวมอดินแดง คือ การจัดสร้างทีมและเครือข่ายคุณอำนวย เพื่อไปเป็นผุ้ประสานงานการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในหน่วยงานต่างๆของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" ครับ

  • ดูบันทึกสุ่มมาค่ะ ปิ๊งตรง "เสียงกู่จากครูใหญ่"
  • คลิ๊กเข้ามาเจอ เป็นท่าน อ.JJ นันเอง
  • เจอประเด็นปิ๊งแว็บจากบันทึกท่านอาจารย์ด้วยค่ะ ตรง
  • การทำงานต้อง "หาผู้นำธรรมชาติในชุมชน" เพื่อรู้ว่าสังคม หรือชุมชนนั้นใครเป็นผู้นำที่แท้จริง ... คำกล่าวของอาจารย์ ดร.กระจ่าง พันธุมนาวิน ... ตรงใจเป๊ะเลยค่ะอาจารย์