.เมื่อ 2-3 ปีก่อน ได้มีโอกาสไปปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าห้องสมุด ก็คิดว่าจะทำให้ห้องสมุดมีคนมาใช้บริการอ่านหนังสือ หรือใช้ประโยชน์จากห้องสมุดมากๆได้อย่างไร
.แต่ก็ได้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่นานก็ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ที่อื่นต่อ แต่ก็ยังคิดกันอยู่ว่ามีอะไรใหม่ๆได้บ้าง
จนช่วงปีใหม่ อยู่ครั้งหนึ่ง ที่ทำงานได้ปฏิทินตั้งโต๊ะกันหลายคน และคนละหลายอัน ก็มีบรรณารักษ์คนหนึ่งขอดูปฏิทินที่ได้รับทุกอันเลย
เค้าก็ค้นพบว่า ปฏิทินตั้งโต๊ะนั้นมีความรู้ รูปภาพที่สวยงามอยู่ในนั้นเยอะมาก
ห้องสมุดก็เลยบอกกันนักเรียนว่า ใครมีปฏิทินตั้งโต๊ะที่บ้านแล้วไม่ได้ใช้งานแล้วให้นำมาส่งที่ห้องสมุด
เพียงไม่นานนัก ห้องสมุดก็ได้ปฏิทินตั้งโต๊ะเป็นจำนวนมาก เมื่อมาจัดเรียงเป็นหมวดหมู่ความรู้แล้วพบว่า ความรู้อยู่คู่กับกาลเวลาจริงๆ