วันนี้ได้เริ่มต้นเรียนรู้การสร้างบล็อกเป็นครั้งแรก เป็นประสบการณ์ที่มีประโยชน์มาก เราสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนองและแลกเปลี่ยนกับเครือข่ายผู้สนใจเรื่องเดียวกัน