เมื่อวันที่ 14 ก.ย.49  คุณอ้อกับผมไปจัด workshop โดยใช้เวลา 3 ชม. ทำกระบวนการให้แกนนำของ รพ.ศรีนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์ มข.  รู้จัก KM พอราง ๆ  ปรากฎว่าช่วงนั้นเป็นการประชุมวิชาการด้านคุณภาพศรีนครินทร์ ประจำปี 2549   เขาให้คำขวัญว่า "ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ : จากองค์กรคุณภาพสู่องค์กรเรียนรู้"  และมีนิทรรศการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพมากมาย

         ตอนฉายวีซีดี  การจัดการความรู้โรงพยาบาลบ้านตาก   ผมเตร่ออกมาดูนิทรรศการ   พบคุณพุ่มพวง  กิ่งสังวาล  พยาบาลวิสัญญีและทีมงานกำลังติดโปสเตอร์นิทรรศการอยู่   ผมถามหาผลงานที่ตีพิมพ์ได้   เธอพาไปดู  ผมจึงถ่ายรูปมาลงบันทึก   เป็นเรื่องที่ได้พิมพ์ในวิสัญญีสารครับ

                        

                                        คุณพุ่มพวง

                       

      ร่องรอยโครงการที่น่าจะทำให้เข้าข่าย R2R ได้ไม่ยาก

วิจารณ์  พานิช
 16 ก.ย.49