ยุคปี 49 - 50 สคส. เราจะเน้นเรียน 2 เรื่องใหญ่ ๆ
 (1) การออกแบบ KM ในองค์กร
 (2) เทคนิคและทักษะในการจัด Workshop ฝึกทักษะ "คุณอำนวย",  "คุณลิขิต" และ "คุณ" อื่น ๆ ที่สำคัญต่อการทำ KM

         ใครมีประสบการณ์และข้อเรียนรู้ทั้ง 2 เรื่อง  โปรดนำมาแชร์กันบ้างนะครับ

         เมื่อวันที่ 14 ก.ย.49  ผมรับปากกับ ศ. นพ. ภิเษก  ลุมพิกานนท์  ผอ. รพ. ศรีนครินทร์ มข. ว่าจะช่วยแนะเรื่องการออกแบบ KM ของ รพ. ศรีนครินทร์   ย้ำว่า "แนะ" เท่านั้นนะครับ   ส่วนเรื่องการตัดสินใจเป็นเรื่องของทาง รพ. ศรีนครินทร์เอง

สิ่งที่จะต้องออกแบบได้แก่
 (1) องค์ประกอบ  ความรับผิดชอบ  และตัวบุคคลที่จะเป็นทีมแกนนำ KM ขององค์กร
 (2) ใน 12 เดือนแรก  มีเป้าหมายให้เกิดผลอะไรในภาพใหญ่
 (3) จะเลือกภารกิจหลักด้านไหนมาเริ่มทำ KM ในช่วงปีแรกหรือ 6 เดือนแรก
 (4) จะเลือกหน่วยงานไหนบ้างมาเป็นหน่วยอาสาทำ pilot project  มีวิธีคัดเลือกหน่วยงานอาสาสมัครอย่างไร

         ผมนึกออกเพียงแค่นี้ก่อน   วันพุธนี้เราจะเอาเรื่องนี้เข้าหารือกันใน Weekly Meeting ของ สคส.   แล้วคุณอ้อจะเขียนบล็อกส่งการบ้านฉบับสมบูรณ์

วิจารณ์  พานิช
 18 ก.ย.49