ความรู้ฝังลึก ผันผนึกสร้างชาติ

 อาจารย์แม่ หรือ รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ ได้เล่าให้นักบริหารระดับต้น กรมสรรพากร กระทรวงการการคลังฟังเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๙ ในประเด็น "วัฒนธรรม"

 

ภาพที่ ๑ ลีลาท่านอาจารย์แม่ ในการเล่าประสบการณ์สำหรับ ผู้บริหารระดับต้น(นบต) รุ่นที่ ๓๖ วัฒนธรรมไม่ใช่แค่การแต่งกายประจำวัน แต่มีความหมายลึกไปกว่านั้น คือ "วัฒนธรรมขององค์กร หรือ วัฒนธรรมของชาวสรรพากร"

ภาพที่ ๒ อาจารย์แม่สอบถาม "เข้าใจใหมคะ วัฒนธรรมองค์กร สำคัญนะคะ"

ภาพที่ ๓ ทีมงานกรมสรรพากร เสื้อเหลือง ใจเหลือง ร่วมใจพัฒนา พาชาติเจริญ เพลินเพลินชวนเสียภาษี

JJ