อรอนงค์

โครงการรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมได้จัดโครงการรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว  ทรางครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในพุทธศักราช 2549  โดยให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนบันทึกการอ่าน  และประเมินผลการอ่านดังนี้

1. สรุปประเด็นสำคัญเพื่อเขียนเรื่องย่อได้

2. สรุปข้อคิดที่ได้รับจากการอ่าน

3. วิเคราะห์เรื่องเพื่อตั้งประเด็นคำถาม

4.  วิเคราะห์เรื่องที่อ่านได้เข้ากับหลักธรรม

5. เขียนภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

แหล่งที่มา : ห้องสมุดโรงเรียยนท่ามะกาวิทยาคม จ. กาญจนบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงงานพื้นฐานอาชีพ

คำสำคัญ (Tags)#เฉลิมพระเกียรติฯ#ส่งเสริมการอ่าน

หมายเลขบันทึก: 50629, เขียน: 18 Sep 2006 @ 11:16 (), แก้ไข: 25 May 2012 @ 16:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  จังหวัดกาญจนบุรี

สภาพปัญหา  นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ค่อนข้างต่ำ  ผลงานไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการวางแผนการทำงาน  ขาดความรับผิดชอบ

วิธีการแก้ปัญาหา 

1. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ  4-5 คน กำหนดงาน ระดมความคิดเห็น วางแผน และปฏิบัติงาน

2. ในระหว่างการปฏิบัติงานจะต้องมีการประเมินการทำงานเป็นระยะ  โดยการให้ทุกคนร่วมกันให้คะแนนเพื่อนๆ ในกลุ่ม เป็นสัญลักษณ์รูปดาวลงบนกระดาษโปสเตอร์ เพื่อให้เห็นได้ชัดเจน สัญลักษณ์เปรียบเสมือนแต้มคะแนน การให้แต้มคะแนนพิจารณาจากพฤติกรรมการทำงาน ความรับผิดชอบงานโดยมีครูควบคุมให้เป็นไปตามกฎ และแจ้งแต้มคะแนนให้ทราบทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน

3.สรุปผลการแก้ปัญหา

จากการทดลองนักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบมากขึ้น มีภาวะการเป็นผู้นำ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้ผลงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เขียนเมื่อ 
  • เยี่ยมเลยครับพี่อร
  • กำลังวุ่นกับงานเลยครับ
  • เขียนอีกนะครับ
เขียนเมื่อ 

อยากทราบปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการเรียนการสอน ขอบคุณที่เผยแพร่ข้อมูล