โครงการพัฒนางาน Patho Otop 2    ผู้เขียนคุยผ่านBlog ไปแล้ว 3 ทีม    ในบันทึกนี้จะกล่าวถึง  2 ทีม ที่มีความตั้งใจและโดดเด่นไม่แพ้กัน

          
                       ทีมดาวล้อมเดือน และทีมถั่วแดงเริงร่า
(จากซ้ายไปขวา  คุณสุนทร คุณเชาวณี  คุณนวลตา  คุณเชฐตุพล และคุณพรรธิภา)

ทีมดาวล้อมเดือน จากหน่วยHemato  เรื่องกล่องอบสเมียร์เลือด(Slide Box Dryer) ตัวแทนทีมมากันทั้งดาวและเดือน ที่เปล่งประกายระยิบระยับ คือ คุณสุนทร คุณเชาวณี และคุณนวลตา

  • เป็นนวัตกรรม
  • วัตถุประสงค์ในการทำกล่องอบสเมียร์เลือดเพื่อลดเวลาในการ fix สเมียร์เลือด ให้แห้ง ซึ่งเดิมใช้วิธีเป่าด้วยพัดลม
  • ข้อมูลที่เก็บมีทั้งระยะเวลา   และคุณภาพการติดสีของสเมียร์เลือด เปรียบเทียบที่ผ่านและไม่ผ่านกล่องอบ
  • อ.ปลื้มจิต แนะนำว่าควรทำเป็น blind sample เพื่อที่คนอ่านสไลด์ จะได้ไม่bias
  • อ.จำนงค์เพิ่มเติมว่า ถ้าสามารถใชงานได้ดี  สามารถดัดแปลงให้ดูดี  มีมูลค่ามากขึ้น จะเป็นสไตล์เรียบหรูหรือคิกขุอาโนเนะก็ได้ (ขึ้นกับความต้องการของตลาด)

ทีมถั่วแดงเริงร่า  จากหน่วยพันธุศาสตร์  เรื่อง PHA สกัดจากถั่วแดงหลวง  ตัวแทนของทีมเป็นสาวน้อยหน้าใสและหนุ่มน้อยหน้ามล  คุณแจ้ว พรรธิภาและคุณน้อง เชฐตุพล

  • เป็นการพัฒนางานเชิง R2R
  • เตรียม PHA จากถั่วแดงเป็นเรื่องที่หน่วยฯ ทำมานานและได้ผลดี
  • เก็บข้อมูลได้แล้วประมาณ  20  case  แต่ขณะนี้กำลังปรับวิธีใหม่ เพื่อให้ปริมาณโปรตีนจาก PHA ที่เตรียมจากถั่วแดงเท่ากับ PHA ที่ซื่อจากบริษัท  เพื่อความสมบูรณ์ในเชิงวิจัย
  • อ. จำนงค์  ได้เพิ่มเติมเรื่องการ  review  งานวิจัยแบบนี้มีบ้างหรือไม่ และเป็นงานที่ช่วยสนับสนุนคุณภาพของงานประจำมาก ๆ

สิ่งดี ๆ ที่ซ่อนอยู่ ณ วันนี้ นำออกมาบอกเล่าสู่กันฟัง (ผลัดกันเล่าแล้วผลัดกันฟัง)      เรื่องดี ๆ ที่ไม่ธรรมดาอย่างนี้ในPatho Otop 2   ผู้เขียนยังมีเรื่องเล่าให้ฟังอีกในบันทึกหน้าค่ะ