การได้รับเลือกตั้งหรือครอบครองพื้นที่ (เขตแดน) ไม่ได้หมายความว่าคุณได้รับการยอมรับนับถือ  และมีอำนาจ (authority) ดำเนินการเสมอไป

         จาก Duncan McCargo. State of Denial : The Conflict in Thailand's south reflects a failure of political leadership. Time, September 18, 2006, p.26.

วิจารณ์  พานิช
 17 ก.ย.49