กระบวนการสร้างครูที่เพลินกับการพัฒนา (๑๐๓) : ของขวัญจากพืช

 

ภาคเรียนนี้นักเรียนชั้น ป. ๑  ทำโครงงาน “ชื่นใจ...ได้เรียนรู้” ด้วยการตั้งหัวข้อคำถามที่อยากรู้จากประโยชน์ของพืช ไม่ว่าจะเป็นของกิน ของเล่น หรือของใช้

 

ก่อนจะมาถึงคำถามนี้ ทุกคนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ของพืชด้วยการทำกิจกรรมในคาบภูมิปัญญาไทย อาทิ  หุงข้าวด้วยน้ำอัญชัญ  ห่อข้าวในใบตอง  ทำวุ้นใบเตย  พับใบเตยเป็นดอกกุหลาบ  ร้อยมาลัย  ทำทอดมันดอกไม้ 

 

เมื่อมาถึงปลายภาค โครงงานกว่าร้อยชิ้นจึงผลิบานขึ้นจากประสบการณ์ที่ได้บ่มเพาะมาตลอด ๒ ภาคเรียน  คำถามที่ผุดพรายขึ้นในใจขึ้นในใจของเด็ก เช่น “ใบเตยเอามาห่อของขวัญได้หรือไม่อย่างไร” 

 

เด็กหญิงพุทธิดา  วงศาโรจน์ (ไออิ)  เจ้าของคำถามนี้เคยมีประสบการณ์ในการคั้นน้ำใบเตยมาทำวุ้น และการนำใบเตยมาม้วนพับเป็นดอกกุหลาบ เพื่อนำไปไหว้พระ เพราะใบเตยมีกลิ่นหอมมาแล้ว

 

เมื่อมีคำถามว่า “ใบเตยเอามาห่อของขวัญได้หรือไม่อย่างไร” ไออิจึงทดลองความคิดของตนเอง ในสองรูปแบบด้วยกันคือ ทำเป็นกล่องของขวัญ และทำเป็นชะลอม ขั้นตอนการทำมีดังต่อไปนี้ 

 

ขั้นตอนที่ ๑  การคัดเลือกและทำความสะอาด

ขั้นตอนที่ ๒  การสร้างฐานกล่องของขวัญ / ชะลอม

-  ต่อความยาวใบเตย

-  เริ่มสานใบเตย

-  สานทีละขั้น

-  จัดให้แน่น

 

ขั้นตอนที่ ๓  การขึ้นตัวกล่อง / ชะลอม และปิดฝากล่องของขวัญ / สานชะลอมจนเสร็จ ต่างกันตรงที่ของขวัญจะมีการเก็บปลายใบเตยให้เรียบ ส่วนชะลอมจะปล่อยปลายใบให้ชี้ขึ้นข้างบน

 

จากการทดลองทั้ง ๒ รูปแบบ ไออิสรุปผลการเรียนรู้ได้ว่า ใบเตยเอามาห่อของขวัญได้ แต่ของต้องมีน้ำหนักเบา และมีขนาดเล็ก เพราะใบเตยเป็นพืช และจะขาดถ้าใส่ของน้ำหนักมากๆ

 

สุดท้ายไออิขอขอบคุณ

๑. คุณครูมายด์ ที่สอนพับดอกกุหลาบใบเตย

๒. คุณครูอ้อ ที่สอนทำวุ้นใบเตย

๓. คุณพ่อคุณแม่ ที่ช่วยหาข้อมูลใบเตย

๔. คุณ MUM (น้องสาวคุณแม่) ที่ช่วยสอนไออิสานกล่องของขวัญ และชะลอมใบเตย

 

ผลงานที่เห็นคือ ห่อของขวัญที่ทั้งสวยงามและทั้งหอมชื่นใจไปด้วยกลิ่นใบเตย ที่ไออิบรรจงทำขึ้นมาด้วยความประณีต ส่วนทักษะการเรียนรู้และการทำงานที่เกิดขึ้นก็คือ การแสวงหาความรู้ และ การทำความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้กลายเป็นความจริง

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกตนฝนปัญญาความเห็น (0)