หลังจากเปรย เรื่อง ผมสนใจจะปลูกกาแฟในสวนยางใหม่ ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร       ผมไปเจอในข่าวสารของกรมวิชาการเกษตร สถานีวิจัยเชียงใหม่ ได้พัฒนาพันธุ์กาแฟ "เชียงใหม่ 80" โดยตั้งชื่อเนื่องในโอกาส 80 พรรษา  โดยพัฒนามาจากสายพันธุ์อาราบิก้า (สายพันธุ์เดียวกับที่ปลูกที่ชุมพร) เลยสนใจจะปลูก  โดยจินตนาการว่าถ้าได้ผลผลิต จะแปรรูปเอง ทำเป็นธุรกิจในครอบครัว เน้นขายถึงมือผู้บริโภคตรง สำหรับคอที่จะดื่มกาแฟแท้จะไปรอดหรือเปล่านี่??