จินตนา คงเหมือนเพชร


นักบริหารการศึกษา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต
Username
o-chin
สมาชิกเลขที่
64221
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

เกิดที่  อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

การศึกษาระดับประถม : โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์

การศึกษาระดับมัธยม : โรงเรียนบุญมีวิทยา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู : วิทยาลัยครูยะลา

ระดับปริญญาตรี/โท : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.ปัตตานี)

ประวัติการทำงาน : เทศบาลเมืองปัตตานี

                         : เทศบาลนครภูเก็ต

                         : เทศบาลตำบลเชิงทะเล  ภูเก็ต

ปัจจุบัน              : อบจ.ภูเก็ต

ผลงาน : จัดการศึกษา "โรงเรียนสองภาษาแห่งแรกของ ท้องถิ่น" คือ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท)

งานวิจัย : ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองปัตตานี  (วิทยานิพนธ์)

            : การปฎิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา(ทุน สกว.)

ดูงาน : ด้านการศึกษา

           ประเทศสิงคโปร์ 

           ปีนัง

           สาธารณรัฐเวียดนาม

           สาธารณรัฐประชาชนจีน (ปักกิ่ง,เซี่ยงไฮ้)

           ออสเตรเลีย

           ไต้หวัน

            มาเลเซีย
           
ลาว 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี