ส่งกำลังใจชาวใต้

 ชาวนี้อากาศที่ขอนแก่นสบายฝนตกมาตลอด แต่ข่าวจากสหาย "ฅนคอเดียวกัน" ท่านอาจารย์ ดร.ขจิต และ จากหนังสือพิมพ์ ทีวี ทำให้พวกเราต้องหยุดความหลงระเริง หยุดการทำเลาะกัน หยุดแบ่งฝ่าย และ ต้องขอส่งกำลังใจมาให้กับญาติพี่น้องของท่านที่สูญเสียและบาดเจ็บที่หาดใหญ่ ที่โดนระเบิดเมื่อกลางคืนที่ผ่านมา (คลิก)

 ในนามของ ชุมชนคุณอำนวย(แห่งชาติ)KFC(oP) และ ทีมงาน KM_KKU_UKM ขอร่วมส่งกำลังใจ มาให้พี่ๆ เพื่อนๆ ที่ร่วมพลังสร้างสรรค์ให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ทางภาคใต้ โดยเฉพาะชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เครือข่าย โปรดอย่าหวั่นไหว จิตมุ่งมั่น ตั้งสติ มิตรทั้งมวลร่วมสวมใจสีเหลือง ส่งพลังเสริมมาทุกๆดวง ขอพระสยามเทวาธิราชจงปกป้องและปกปักษ์ทุกทุกท่านครับ

JJ