การเรียนรู้แบบอิสระ ตามรูปแบบของอิสรชน สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ไม่ว่าจะในห้องสี่เหลี่ยม ในห้างสรรพสินค้า พิพิธภัณฑ์ หรือแม้กระทั่งข้างถนน หรือในที่สาธารณะต่าง ๆ ล้วนแต่เกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเป็นบทเรียนต่อการดำเนินชีวิตได้ทั้งนั้น

                สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน ทำงานสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับเด็กเร่ร่อนที่อาศัยอยู่แถว ๆ สะพานอรุณอมรินทร์ มากว่า 2 ปี ได้ค้นพบว่า เริ่มมีเด็กเร่ร่อน และอดีตเด็กเร่ร่อนรวมตัวกันสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองมาได้ 2 ปีกว่าแล้ว อิสรชน จึงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อชีวิตอื่น ๆ ที่เสริมกระบวนการเรียนรู้ ที่ เด็ก ๆ รวมตัวกัน โดยใช้ศิลปะการเชิดสิงโต ที่เด็ก ๆ ชื่นชอบ เพราะได้ใช้ความสามารถของตัวเองในการแสดงออก ที่เด็กคนอื่น ๆ ในวัยเดียวกัน อาจไม่กล้าที่จะทำในสิ่งที่เขาทำอยู่

                ภาพของการต่อตัว ที่สูงกว่า สะพานอรุณอมรินทร์ หรือ การต่อตัวที่ใช้คน กว่า 5 คน เหยียบบ่ากันขึ้นไป สะท้อนภาพการแสดงความรับผิดชอบ ของชีวิตที่ร่วมกันต่อตัว ที่ ใครก็ตามพลาดไม่ได้แม้แต่คนเดียว ซึ่งถ้าพลาดนั่นหมายถึงชีวิตของคนทั้งคณะเลยทีเดียว

                การเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยเฉพาะการเรียนรู้ของเด็กเร่ร่อนกลุ่มนี้ จัดได้ว่าเป็นการเรียนรู้เพื่อชีวิตจริง ๆ เพราะ นอกจาก จะเป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาไปสู่การประกอบอาชีพแล้ว ยังเป็นการเรียนรู้เพื่อการรับผิดชอบชีวิตของตนเองและเพื่อนร่วมงานอีกด้วย ซึ่งการเรียนรู้ดังกล่าวไม่สามารถหาได้จากโรงเรียน หรือห้องเรียนที่ไหน แต่ ว่าต้องเรียนรู้จากห้องเรียน หรือโรงเรียนชีวิตเท่านั้น

                เด็กเร่ร่อนกลุ่มใต้สะพานอรุณอมรินทร์อาจจะโชคดีที่ มีการเรียนรู้และการชักนำ ชักพา จาก เด็กรุ่นพี่ ที่ มีความต้องการที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กเร่ร่อนให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น แก้ไขคำพิพากษา และการตีตราจากคนทั่วไปว่า เด็กเร่ร่อน ทำอย่างอื่นไม่เป็นนอกจากขอทาน แต่ สิงโน คณะศิษย์หลวงพ่อโบสถ์น้อย กำลังจะ พิสูจน์และ ประกาศความเป็นไท จากคำพิพากษา ตีตราดังกล่าว ว่า เด็กเร่ร่อน ก็มีดี และ ดีที่มี ก็ไม่ใช่ดีธรรมดา เป็นดี ที่น่าเอาเป็นแบบอย่าง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเลยทีเดียว

                สังคมเองก็ควรจะให้โอกาสในการเริ่มต้นเพื่อการเรียนรู้เพื่อชีวิต ของเด็กกลุ่มนี้ เพราะการให้โอกาส ให้งาน คือการใช้ชีวิตใหม่ที่เขาจะมีกำลังใจที่จะกล้าปรับเปลี่ยนชีวิตไปสู่เส้นทางที่ดีกว่า และเป็นแบบอย่างเพื่อสร้างกำลังใจและแรงฮึดในการสร้างสรรค์ค์สิ่งใหม่ ๆ ในชีวิตได้ต่อไป