มหาบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ มน. คว้า 2 เหรียญทอง จากคุรุสภา

รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลที่สูงมากของครูเลยทีเดียว

         ผมได้รับข่าวดีจากคนใกล้ตัว เกี่ยวกับลูกศิษย์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ในการสำรวจและคัดสรรผลงานของคุรุสภา  ซึ่งได้จัดงาน “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม” (One School One Innovation: OSOI) ประจำปี 2549 ขึ้น ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2549 จึงต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวดีนี้ให้ทุกท่านได้รับทราบทั่วกันครับ

         โดยงานนี้เป็นการคัดสรรให้ได้นวัตกรรมต้นแบบของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินในรอบแรก จำนวน 125 โรงเรียน จากผลงานที่เสนอเข้ามาจำนวน 575 เรื่อง แบ่งเป็นด้านต่าง ๆ 7 ด้าน คือ 

  • ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
  • ด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  • ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา
  • ด้านการวัดและประเมินผล
  • ด้านหลักสูตร
  • ด้านจิตวิทยา
  • ด้านแหล่งเรียนรู้และอื่น ๆ

         รางวัลสูงสุดของงานนี้คือ รางวัลเหรียญทอง และมหาบัณฑิตของ คณะศึกษาศาสตร์ มน.ได้คว้าไปถึง 2 เหรียญทอง จากผลงาน 2 ด้าน คือ

         1. เหรียญทอง อันดับที่ 1 ด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา จาก 155 เรื่อง เป็นผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับชุมชน เพลงพื้นบ้านในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เจ้าของผลงานคือ นางสาวสุนันทา สุนทรประเสริฐ มหาบัณฑิตสาขาวิชาเอกหลัสูตรและการสอน (เอกภาค) ปัจจุบันเป็นอาจารย์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี สำเร็จการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มน. 2548 (รูปประกอบด้านล่าง)

         2. เหรียญทอง อันดับที่ 1 ด้านหลักสูตร จาก 51 เรื่อง เป็นผลงานวิจัยเรื่อง โอ่งผ้าไทยในเชิงพาณิชย์ เจ้าของผลงาน คือ นางกัลยา แตงขำ มหาบัณฑิตสาขาวิชาเอกหลัสูตรและการสอน (เอกภาค) ปัจจุบันเป็นอาจารย์ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ จังหวัดราชบุรี สำเร็จการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มน. 2549 (รูปประกอบด้านล่าง)

         งานนี้ อาจารย์อมรรัตน์ วัฒนาธร หนึ่งในอาจารย์ประจำหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ มน. กล่าวว่า รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลที่สูงมากของครูเลยทีเดียว และหลังจากที่ลูกศิษย์ได้รับรางวัล ก็รีบโทรแจ้งกับอาจารย์ประจำหลักสูตรทันที ผมขอแสดงความยินดีไว้ ณ ที่นี้ด้วยคนครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#คุรุสภา#คณะศึกษาศาสตร์#goodnews#ข่าวดี#osoi

หมายเลขบันทึก: 50387, เขียน: 16 Sep 2006 @ 16:22 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
  • ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
  • น่าจะเพิ่ม ป้าย เป็น ข่าวดี (Good news) ด้วยนะครับ
เขียนเมื่อ 
 Wakka Wakka ขอร่วมแสดงความยินดีด้วยครับ

เขียนเมื่อ 
  • ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยครับ