ทีมวิจัยเยี่ยมโรงเรียนเข้าโครงการวิจัย KM

โครงการวิจัย KM
   วันที่ 13-14 กันยายนยน 2549 ทีมวิจัย 4 ท่าน ซึ่งนำโดยท่าน ดร.
สุวัฒน์ เงินฉ่ำ ได้มาเยี่ยม สพท.นภ.เขต1 และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรด้วยการจัดการความรู้ ที่ร.ร.อนุบาลหนองบัวลำภู ร.ร.กุดจิกวิทยา ร.ร.บ้านท่าลาดและร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์หนองบัวลำภู ได้เห็นความก้าวหน้าของการนำ กระบวนการจัดการความรู้มาจัดการให้งานที่ทำประสบผลสำเร็จในทุกโรงเรียนแม้ยังไม่ชัดเจนนักแต่ทุกโรงเรียนก็ได้เริ่มต้นแล้ว และนับเป็นโอกาสดีของดิฉันที่ได้ฟังท่านดร.สุวัฒน์ เงินฉ่ำ พูดคุยกับครูหรือจะว่าเป็นการนิเทศเรื่อง การจัดการความรู้ ก็ได้ จึงทำให้ได้เห็นเทคนิคการนิเทศหลายอย่าง เทคนิคหนึ่งที่เห็นและอยากนำมาเล่าตรงนี้ คือ ท่านจะนิเทศจากสภาพที่เป็นจริงแต่ละโรงเรียนซึ่งแต่ละโรงเรียนมีไม่เหมือนกัน แม้จะเป็นการประเมินผลด้วยแต่คุณครูก็แสดงความกระตือรือร้นที่จะโต้ตอบ  การใช้คำถามเชิงบวก ให้การเสริมแรง การเป็นกันเองจึงทำให้บรรยากาศของการตรวจเยี่ยมไม่เคร่งเครียด สุดท้ายท่านบอกว่าอีก 3 เดือนจะมาเยี่ยมอีก ก็คาดหวังว่าโรงเรียนคงจะมีอะไร ดี ๆ อวดท่านอีก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ของกลุ่มนิเทศ



ความเห็น (1)

Tadsanee
IP: xxx.155.54.246
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ขา เพิ่งตามหาพบวันนี้เองค่ะ