เข้าร่วมการประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการ  ครั้งที่ 3 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

         บรรยากาศเข้าร่วมการประชุมวิชาการ  ครั้งที่ 3 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในหัวข้อเรื่อง  "การสังเคราะห์งานวิจัย : การสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อการวิจัยของครู" เมื่อวันที่ 15  กันยายน  2549 ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ  อาคารหอประชุมคุรุสภา ฯ  มีงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู จำนวน 688 เรื่องที่ได้ส่งมาร่วมการคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการ  ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับเชิญหลายคณะและหลายท่านได้เดินทางมาจากภูมิภาคที่ห่างไกล เช่น ทางเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออก ภาคกลาง และที่เห็นจะไกลสุดก็คือเพื่อนครูที่เดินทางมาเป็นคณะใหญ่จากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องนับถือน้ำใจจริงๆ เพราะนอกจากจะมีเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่แล้ว การประชุมครั้งนี้คุรุสภารับผิดชอบเฉพาะเรื่องอาหารกลางวัน อาหารว่างเครื่องดื่มและเอกสารประกอบการประชุมเท่านั้น แว่วมาว่าครั้งต่อๆไปอาจจะจัดให้มีการประชุมในส่วนภูมิภาคบ้างก็เป็นได้
         การประชุมเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนรับเอกสาร ตั้งแต่ 08.00-0900น. และมีพิธีเปิดการประชุม โดย ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์  ประธานกรรมการคุรุสภา ต่อมาเป็นการนำเสนอผลการสังเคราะห์งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของเครือข่ายครูนักวิจัยของคุรุสภา โดย นางสาวจินตนา  ศรีราตรี นิสิตปริญญาโท ภาควิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จบภาคเช้าด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง การสะท้อนผลการวิจัย : กระบวนการสู่การเรียนรู้ของครู โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช อาจารย์ประจำภาควิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
           ในภาคบ่าย เป็นการบรรยายพิเศษ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริยุพา พูลสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง "การสังเคราะห์งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน และวิธีการสังเคราะห์งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนจากกรณีตัวอย่าง" โดยมีการนำเสนอตัวอย่างงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู สองท่านคือ นายตรีรัตน์  จินดาไพศาล ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ จังหวัดชัยภูมิ และ นางศิริลักษณ์  เส็งมี ครูโรงเรียนพานทอง จังหวัดชลบุรี
            พิธีปิดการประชุม เริ่มในเวลา 16.30-16.45น. โดย ดร.จักรพรรดิ  วะทา  เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธาน  ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมาจากทุกภูมิภาคของประเทศ และหลายๆท่านได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์    อีกทั้งไได้รับฟังการบรรยาย จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญ จึงคาดว่าผู้ที่เข้าร่วมประชุมคงได้นำความรู้และสิ่งที่ได้รับไปเผยแพร่แก่เพื่อนครูท่านอื่นๆอีกต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chuanpis

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย#เครือข่ายครูแนะแนว

หมายเลขบันทึก: 50381, เขียน: 16 Sep 2006 @ 16:05 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ดุเหว่า
IP: xxx.149.31.146
เขียนเมื่อ 
Singer 1แอบเข้ามาดูครับ     ว่าประชุมกันเรื่องใด ยินดีกับผู้เข้าประชุมทุกท่านครับ ว่างๆจะมาเยี่ยมอีกครับ