การวิเคราะห์ผู้เรียนระดับรายบุคคล

การวิเคราะห์ผู้เรียนควรมีการวิเคราะห์อย่างน้อย 10 ด้าน

             การวิเคราะห์ผู้เรียนระดับรายบุคคลที่ครูผู้สอนควรนำไปใช้ ควรประกอบด้วยข้อมุล 10 ด้าน คือ

               1. ด้านร่างกาย                2. ด้านจิตใจ อารมณ์                

               3. ด้านสังคม                   4. ด้านสติปัญญา

               5. ความสามารถพิเศษ    6. ผลการเรียนที่ผ่านมา

               7. แรงจุงใจใฝ่สัมฤทธิ์     8. ความสนใจในการเรียน

               9. ค่านิยม                       10. ปัญหาส่วนตัว

              จากการนำข้อมุลดังกล่าวไปวิเคราะห์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 41101  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549  พบว่า นักเรียนมีปัญหาด้านสังคม 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.14 ของนักเรียนทั้งหมด ส่วนด้านอื่นๆปกติ ได้ใช้วิธีการดูแลอย่างใกล้ชิด ผลปรากฏว่า นักเรียนมีพฤติกรรมด้านสังคมดีขึ้น 1  คน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวิเคราะห์ผู้เรียนระดับรายบุคคล

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียน#สถานศึกษา#edkm#สวายวิทยาคาร

หมายเลขบันทึก: 50375, เขียน: 16 Sep 2006 @ 15:38 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 15:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

นิภา
IP: xxx.172.203.193
เขียนเมื่อ 

แบบวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล