ดิฉันทราบจากหมอนภาว่าหมอโอจะมาช่วยดูการcodeโรคทำให้ดีใจมากในความมีน้ำใจของคุณหมอ    หมอโอนอกจากมีผู้ป่วยกระดูกมารับบริการจำนวนมากแล้วยังมีความสามารถในการเรียนรู้เรื่องcodeทั้งที่เพิ่งเข้ามาศึกษา

ปัญหารแฟ้มช้า  หาย   สมบูรณ์  บันทึกไม่ครบคงมีคนมาร่วมแก้ร่วมกับทีมมอม  ปิ่ง ยุ้ย  อ้อม  จูน  สิริพร     

ต้องขอบคุณอย่างจริงใจสำหรับคนรูปหล่อ   ภรรยาสวย   คนไข้รัก   และยังเป็นที่รักของทีมทำให้สาวๆทั้งอ่อนวัยและสูงวัยประทับใจกันทุกคนค่ะ