การดูแลลูกในระดับอนุบาลทำการบ้านที่ทำแล้วได้ผลดี คือ สอนลูกหลังจากที่ลูกอาบน้ำตอนเย็นเสร็จแล้ว จะสังเกตเห็นว่าลูกจะทำงานได้อย่างมีคุณภาพมากกว่าที่เราสอนลูกเมื่อลูกยังอยู่ในชุดนักเรียนตอนเย็น  เวลาที่ลูกกลับมาจากโรงเรียนเราควรเปิดโอกาสให้เขาได้เล่น รับประทานของว่างและอาบน้ำเปลียนชุดใหม่แล้วค่อยสอนลูกทำการบ้าน หลังจากจากนั้นจึงพารับประทานอาหารเย็น ดูโทรทัศน์ ฟังเพลง แล้วสอนเสริมลูกก่อนนอนนิดหน่อยเพื่อเสริมพัฒนาการที่ดีของลูก