วันนี้ได้มีโอกาสพบกับท่านพระอาจารย์ของโรงเรียนพระปริยัติวัดไผ่ดำ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติสอนนักธรรมให้กับนักเรียน แต่ในขณะเดียวกันก็สอนทางโลกให้กับนักเรียนด้วย จากการสนทนากับพระอาจารย์มีข้อที่น่าสนใจมากพระอาจารย์ได้เปิดเผยให้เราฟังว่าในผู้ที่มาบวชเพื่อศึกษาเล่าเรียนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กชายที่มาจากภาคอิสานแทบทั้งสิ้น เมื่อบวชเรียนจบจนถึงระดับชั้น ม.3 หรือ ม.6 ส่วนมากจะขอลาศิกขาบทเพื่อที่จะไปหาสถานที่ศึกษาต่อและจะมีอีกบางส่วนจะคงเรียนต่อแต่ต้องไปเรียนในทางธรรมที่มีอยู่ที่อื่น ในโอกาสที่พบพระอาจารย์นี้ พระอาจารย์ได้ขอให้นำวิชาการด้านการพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกให้นำไปถวายการสอนให้กับสามเณรระดับชั้น ม3 จุดประสงค์คืออยากจะให้สามเณรมีความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริและด้านการพัฒนาที่ดินการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อใช้ประโยชน์ในด้นการเกษตร การทดลองวิเคราะห์ดินถวายความรู้ให้สามเณรดูว่าวิธีการเป็นอย่างไร และมีประโยชน์อย่างไร