e-trust ความเชื่อมั่นทางสื่อออนไลน์ของภาครัฐที่มีต่อประชาชน


กาารทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐนั้น ควรจะตระหนักถึงความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีมาใช้ด้วย

       ปัจจุบัน ทั่วโลกให้ความสำคัญกับการลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา จนเกิดความแตกต่างระหว่างประเทศที่มีความพร้อมทาง ICT กับประเทศที่ขาดแคลนที่เรียกว่า Digital Divide  ในขณะเดียวกันประเทศทั่วโลกต่างมุ่งสร้างสังคมใหม่ให้เป็นสังคมที่ใช้ความรู้เป็นฐาน (Knowledge Based Society) จนเกิดความแตกต่างระหว่างสังคมที่สมบูรณ์ด้วยความรู้ กับสังคมที่ด้อยความรู้ ในยุคของการปฏิรูปการศึกษา ต่างก็เร่งพัฒนาการศึกษาให้การศึกษาไปพัฒนาคุณภาพของคน เพื่อให้คนไปช่วยพัฒนาประเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จึงเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพสูงในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา เช่น ช่วยนำการศึกษาให้เข้าถึงประชาชน (Access) ส่งเสริม การเรียนรู้ต่อเนื่องนอกระบบโรงเรียน และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย  ช่วยจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการ  ช่วยเพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำในการจัดทำข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล  การเก็บรักษา และการเรียกใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ในงานจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยการเรียนการสอน แต่การให้ความสนใจกับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้ของผู้เรียนก็อาจหลงทางได้  ถ้าผู้บริหารสถานศึกษายึดถือการมีเทคโนโลยีเป็นจุดหมายปลายทาง ของการศึกษา  แทนที่จะยึดถือผลการเรียนรู้เป็นจุดหมาย ปรากฏการณ์ของการหลงทางจะพบเห็นในการประชาสัมพันธ์ถึงความพร้อมทางระบบคอมพิวเตอร์ การมีเครือข่ายโยงเข้า Internet สะดวก  ผู้เรียนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีและมีโอกาสใช้ได้เต็มที่ แต่ในบางสถานศึกษาผู้เรียนอาจใช้เทคโนโลยีไม่คุ้มค่า ขาดเป้าหมายในการเรียนรู้สาระสำคัญตามหลักสูตรวิชาต่าง ๆ และขาดโอกาสในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนากระบวนการทางปัญญาอย่างแท้จริง  และการให้บริการของภาครัฐ ในงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการทำธุรกรรมในส่วนของประชาชนหรือผู้บริโภค มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ซึ่งก็ส่งผลให้ประชาชนนิยมทำธุรกรรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากขึ้น แต่ประชาชนก็ยังขาดความเชื่อมั่นในการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ

       การให้บริการของภาครัฐเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์   ประชาชนโดยทั่วไปรักในความสะดวกและรวดเร็ว งานบริการทางออนไลน์จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ถ้าหากว่าองค์การหรือหน่วยงานนั้นๆให้ข้อมูลกับผู้เข้าใช้บริการอย่างเป็นความจริง จึงควรจะปรับปรุงในด้านการให้ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนและไม่คลุมเครือ มีข้อมูล วิสัยทัศน์  ปรัชญา สาระสำคัญของงานบริการนั้นๆอย่างครบครัน  ทั้งจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เข้าใช้บริการในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย เพราะจะทำให้ผู้เข้าใช้บริการรู้สึกปลอดภัย ไม่วิตกกังวลใจใดๆ พร้อมสะดวกใจที่จะใช้บริการทางสื่อออนไลน์นั้นๆด้วยด้วยเหตุนี้ทางภาครัฐควรจะหาทางและวิธีป้องกันในการล้วงลับข้อมูลของผู้ใช้บริการให้เป็นความลับส่วนตัว เพราะจะให้ประชนผู้คนทั่วไปเกิดความมั่นใจ รู้สึกดี และอยากที่จะใช้บริการทางสื่อออนไลน์ของหน่วยงานหรือองค์การนั้นๆต่อไป ทั้งนี้ควรจะมีการเปิดให้บริการแก่ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมงด้วย เพราะจะทำให้ผู้อยากใช้บริการมีความสะดวกสบายมากขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปหน่วยงานนั้นๆ เพียงแค่ค้นหาข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต ก็จะได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็ว และง่ายต่อการใช้บริการของประชาชน นับว่าเป็นสิ่งที่ควรย้ำและควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้ประชาชนรู้สึกดีก่อให้เกิดความไว้วางใจ และอยากใช้บริการทางสื่อออนไลน์  ขององค์การนั้นๆ ต่อไปผู้ให้บริการควรจะมีการเพิ่มความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของส่วนบุคคลให้เป็นความลับโดยอยู่ภายใต้มาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยมีการตรวจสอบเป็นรายบุคคล นั้นว่ามีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ และควรมีกระบวนการเเก้ไข และปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว ในการใช้บริการ

       การทำให้ประชาชนมีความมั่นใจในบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐนั้น ควรจะตระหนักถึงความสำคัญในทุกกระบวนการของการให้การบริการ  เช่น การลงทะเบียน เพราะสามารถกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจต่างๆ ไว้วางใจในการใช้บริการได้อย่างมากทีเดียว ซึ่งจะทำให้การบริการมีการพัฒนาทัดเทียมมาตรฐานสากลและเป็นที่นิยมมากขึ้นโดยมีการปรับปรุงในส่วนของการลงทะเบียนให้ ทันสมัยตามมาตรฐานสากล ดังนั้น เมื่อประชาชนเข้าใช้บริการในระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐบาล ก็จะมั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะมีการเก็บรักษา การตรวจสอบ และมีความรวดเร็วแม่นยำของข้อมูลในการให้บริการต่างๆ  ภาครัฐต้องมีการพัฒนาทางด้าน IT อยู่ตลอดทุกวันและแสดงศักยภาพในการให้บริการทางด้าน IT เพื่อที่จะทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและกล้าที่จะมาใช้บริการในส่วนของภาครัฐมากขึ้น

 

คำสำคัญ (Tags): #e-trust
หมายเลขบันทึก: 503020เขียนเมื่อ 21 กันยายน 2012 15:05 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ตุลาคม 2012 14:47 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (2)

เห็นด้วยค่ะ ต้องตระหนักถึงทุกขั้นตอนจริงๆ ค่ะ ขอบคุณบทความดีๆ ค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี