การตัดสินใจบางครั้งก็พลาดได้เหมือนกัน ดังนั้นการตัดสินใจต้องอยู่บนฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีเหมือนกันครับที่ผู้เขียนไม่ได้ใช้ข้อมูลมาตัดสินใจ แต่เป็นที่เรื่องที่ไม่ยากและซับซ้อนหรือมีความสำคัญมากนัก มาดูว่า decide(v.) แปลว่าอะไร <p align="justify"></p>  

in: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">

decide(v.) แปลว่า ตัดสิน กำหนด ลงความเห็น ตัดสินใจ</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>      <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">decide the fate of mankind.</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p>       ตัดสินชะตากรรมของมนุษยชาติ   </p><p>   </p><p></p><p>      decide one’s own future.      </p><p></p><p></p><p>     เลือกทางเดินในอนาคตของตน       </p><p></p><p></p><p>      decide an issue.       </p><p></p><p></p><p>       ตัดสินปัญหา     </p><p></p><p></p><p>      I wanted to be a guard, but circumstances decided otherwise.     </p><p></p><p></p><p>     ผมอยากเป็นยามรักษาความปลอดภัยแต่สถานการณ์บังคับให้เป็นอย่างอื่น ( สมัยเด็กๆ ผู้เขียนเห็นน้าท่านหนึ่งเป็น ชอบมาก แต่งตัว เท่ห์มาก มีกระบองด้วย ชอบมาก อยากเป็นบ้าง)  </p><p></p><p>     </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal">decide about the date.</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p>       กำหนดวัน      </p><p></p><p></p><p>       decide as  to which is the best.      </p><p></p><p></p><p>       ตัดสินว่าอันไหนดีที่สุด        </p><p></p><p></p><p></p><p>      decide a question by tossing a coin.      </p><p></p><p></p><p>      ตัดสินปัญหาโดยโยนหัวโยนก้อย       </p><p></p><p></p><p></p><p>      decide by oneself.           </p><p></p><p></p><p>        ตัดสินใจด้วยตนเอง </p><p></p><p></p><p></p><p>  Doctor        Sheriff      Judge    </p><p></p><p></p><p>      </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify">ในปัจจุบันถ้าคุณพ่อเป็นหมอ ลูกอาจไม่ใช่หมอก็ได้ เด็กๆควรได้มีโอกาสได้ตัดสินใจเอง ว่าเขาอยากทำอะไร  ไม่อยากให้พ่อแม่บังคับเด็กว่าต้องเป็นโน่น เป็นนี่ เสาร์และอาทิตย์ต้องไปเรียนพิเศษที่โน่น ที่นี่  สงสารเด็กๆสมัยนี้เถอะครับ อยากให้เด็กๆได้เรียนวิธีการคิด ไม่ใช่เรียนวิธีการทำข้อสอบเพียงอย่างเดียวอย่าให้มีการศึกษาแบบแพ้คัดออกเลยครับ  ไม่อย่างนั้นอนาคตทางการศึกษาต่อไปจะน่าเป็นห่วงคุณว่าอย่างไรบ้างครับ</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify"></p><p>  Fireman     Prison Guard     Policeman     </p><p></p><p></p><p></p><p>ขอบคุณข้อมูลจาก English by Example A Dictionary of English Collocations with Thai Translations.

</p>