ผิดที่พูด พูดในสิ่งที่ไม่มีใครพูด


ผิดที่ทำ ทำในสิ่งที่ไม่มีใครทำ พูดไม่ถูกที่และทำไม่ถูกทาง


ผิดที่ไม่นิ่ง ไม่นิ่งเฉยต่อความอยุติธรรม ที่เกิดขึ้นกับส่วนรวมโดยเฉพาะ “ชุมชน”


ผิดที่ไม่ปลง ไม่ปล่อยให้สิ่งต่าง ๆ เป็นไปตามยถากรรม


ผิดที่ขวางและต้านกระแสน้ำ ที่กำลังไหลเชี่ยว ไม่เดินและไหลไปตามกระแสสังคมของคนส่วนใหญ่


ผิดที่รักและศรัทธาในภูมิปัญญาและอารยะธรรมไทย ไม่หลงใหลคลั่งไคล้ในอารยะธรรมตะวันตก


ผิดที่ตรง ตรงไปตรงมา ทำอะไรเปิดเผย ทำในที่สว่าง


ทำไปทั้ง ๆ ที่ไม่มีทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิ สิ่งที่คิด พูดและทำจึงไม่มีทางที่จะถูก


บนทางเดินอาจไม่มีทางไหนมุ่งไปดวงดาว ที่ส่องสกาวบนนภา


แหละคนที่เดินดินทุก ๆ คนก็รู้ว่า “มันไกลเกิน” ที่คนจะก้าวไป


ในความเป็นจริงเส้นทางบนดินนั้นก็มีดวงดาว ที่ส่องสกาวอยู่ไม่ไกล


แหละตัวฉันคนนึงที่ต้องการจะก้าวไป ฉันมั่นใจว่าคงไม่ยากเกิน

เพราะฉันนั้นต้องการมีเสี้ยวนาทีที่ยิ่งใหญ่ ให้ใจจดไว้นานเท่านาน


อยากจะได้ภูมิใจที่มือฉันเคยได้เอื้อมผ่าน ได้เก็บดาวที่แสนไกล ด้วยตัวฉันเอง


คนบางคน อาจจะมีใจท้อแค่ตรงกลางทาง หมดความหวังในหัวใจ


แต่มีฉันคนนึงที่ยังคงจะก้าวไป ฉันมั่นใจ กับทางที่เลือกเดิน


เพราะฉันนั้นต้องการมีเสี้ยวนาทีที่ยิ่งใหญ่ ให้ใจจดไว้นานเท่านาน


อยากจะได้ภูมิใจที่มือฉันเคยได้เอื้อมผ่าน ได้เก็บดาวที่แสนไกล ด้วยตัวฉันเอง


ฉันนั้นต้องการเขียนตำนานในหัวใจ เพื่อจำจดไว้นานเท่านาน


สิ่งที่ฉันทำไปจะเป็นเส้นทางที่ข้ามผ่านสู่จุดหมายที่ตั้งใจ ด้วยตัวฉันเอง


เพลง นาทีที่ยิ่งใหญ่
ศิลปิน คริสติน่า GMM Grammy


การท้อและถอยต่ออุปสรรคใด แสดงถึงความอ่อนแอ


คนบางคน อาจจะมีใจท้อแค่ตรงกลางทาง หมดความหวังในหัวใจ
แต่คนนั้น “ไม่ใช่ฉัน”


หนึ่งสัปดาห์ของการ “ถอยหลังเข้าคลอง” ย้อนคิด ทบทวน ถึงสิ่งต่าง ๆ ในที่ที่คลื่นลมสงบ


บัดนี้ ศรัทธาที่ตั้งมั่นอยู่บนปัญญาและความเพียรจะกลับมา


กลับมาเพื่อตามเดินตามวิธีแห่งพลัง สู่จุดหมายปลายทางตามจุดฝันแห่ง “ศรัทธา”


แหละตัวฉันคนนึงที่ต้องการจะก้าวไป ฉันมั่นใจว่าคงไม่ยากเกิน


คุณพูด ฉันจำ คุณทำ ฉันมอง


สู้ยิบตา กัดไม่ปล่อย สู้ไม่ถอย เพื่อศรัทธาแห่งความถูกต้อง


ฉันนั้นต้องการเขียนตำนานในหัวใจ เพื่อจำจดไว้นานเท่านาน


จดจำว่าเคยได้สู้ ไม่นิ่งเฉยต่อสิ่งที่ผิด รู้แล้วทำ เห็นแล้วแก้ ไม่ใช่แค่บ่น โดยเฉพาะปัญหาต่าง ๆ ที่ซุกซ่อนอยู่ใต้พรหม


ขอเพียงให้รู้ไว้ว่า มีฉันคนนึงที่ยังคงจะก้าวไป ฉันมั่นใจ กับทางที่เลือกเดิน


สิ่งที่ฉันทำไปจะเป็นเส้นทางที่ข้ามผ่านสู่จุดหมายที่ตั้งใจ ด้วยตัวฉันเอง

 

ผิดที่ทำ : แต่ก็จะขอทำต่อไปด้วยความสุขุม รอบคอบ ระมัดระวัง ตามหัวใจที่ศรัทธาแห่งความถูกต้อง

 

ขอพลังแห่งศรัทธาจงสถิตกับทุก ๆ ท่านตลอดไป

ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

ผมกลับมาแล้วครับ

Jedai Return