ทำไมนะ

ฉันจึงจับทิศทางไม่ถูกอยู่เรื่อยเลย

ว่าควรจะไปทางนี้ดี หรือไปทางโน้นดี

แผนที่ชีวิตคนนั้นช่างซับซ้อนเหลือเกิน