ตอนนี้ทางกลุ่มได้เริ่มทำงานไปบางส่วนบ้างแล้วนะค่ะ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับงาน  ดังต่อไปนี้ค่ะ

    1.ก็ทำแบบประเมินความต้องการจำเป็นแล้วค่ะ

    2.บันทึก VDO บางส่วน ดำเนินงานไปประมาณ 30 เปอร์เซนต์โดยประมาณ

    3.ภาพการ์ตูนที่จะนำเสนอก็เริ่มทำใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะค่ะ

วันนี้ทางกลุ่มก็ขอมารายงานความก้าวหน้าของงานเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ

    มีอะไรก็สามารถบอกและแนะนำได้นะคะ

                 จากใจสมาชิกทุกคนของกลุ่มที่ 4   ทุกคนค่ะ

                                       สวัสดี