ตู้อบแห้งเครื่องมือแพทย์ ( Medical equipment Dryer)  

บทคัดย่อ

   

วัตถุประสงค์ :   เพื่อที่ช่วยทำให้เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ล้างก่อนส่งนึ่งแห้งเร็วและป้องกันการสัมผัสปนเปื้อนฝุ่นละออง

 

วิธีการศึกษา/การประดิษฐ์  นำตู้ล้างฟิล์มเก่าที่ไม่ใช้แล้วมาติดตั้งอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า ทำให้ขดลวดความร้อนทำงานโดยมีพัดลมช่วยกระจายความร้อนในตู้ ซึ่งความร้อนนี้ช่วยให้อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่อยู่ในตู้อบนี้แห้งได้เร็ว

 

ผลการศึกษา : ระยะเวลาในการอบแห้งเครื่องมือประมาณ 10-15 นาที อบได้ประมาณ 200 ชิ้นต่อครั้ง ในขณะที่ถ้าตากให้แห้งเองใช้เวลาประมาณ 30 นาที  อีกทั้งเครื่องมือที่มีเขี้ยวจะมีไอน้ำเกาะต้องเช็ดก่อนจัดชุดอุปกรณ์ส่งนึ่ง 

 

สรุป : การประดิษฐ์ตู้อบแห้งเครื่องมือแพทย์นี้ช่วยให้การเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องอบ,นึ่งฆ่าเชื้อด้วยการอบไอน้ำและแก๊สได้เร็วขึ้น เมื่อล้างเครื่องมือเสร็จแล้วสามารถจัดเข้าชุดกันได้เลย ลดการปนเปื้อนสิ่งสกปรก ฝุ่นละอองและลดการสูญหายขณะตาก  ลดระยะเวลาในการทำงานและการทำงานซ้ำซ้อนกัน  ประหยัดเงินของโรงพยาบาลเพราะใช้งบประมาณ 3,000 บาท แทนที่จะไปซื้อตู้อบแห้งเครื่องมือที่มีราคาแพง แต่ในการประดิษฐ์มีความจำกัดในเรื่องการหาตู้ฟิล์มเก่า ซึ่งหากใช้วัสดุอื่นมาทำเป็นตู้จะง่ายต่อการประดิษฐ์มากขึ้น

 

คำสำคัญ: ตู้อบแห้งเครื่องมือแพทย์, การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล, หน่วยจ่ายกลาง

 

พิเชฐ  บัญญัติ*

สมเกียรติ  จันต๊ะโพธิ์ *      

* โรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก