เชิญแวะชมนะคะ

www.it.msu.ac.th/dss 

เจ้าค่ะ ^__^

 

ศูนย์บริการสนับสนุนสำหรับนิสิตพิการ
จัดขึ้นเพื่อช่วยให้นิสิตพิการสามารถเข้าถึงระบบการเรียนของมหาวิทยาลัยได้อย่างเท่าเทียมกับนิสิตทั่วไป  โดยลดอุปสรรคซึ่งจำกัดโอกาสของนิสิตพิการ   และจัดหาบริการสนับสนุนเพื่อช่วยให้นิสิตพิการสามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้   ซึ่งบริการที่จัดให้นั้นจะพิจารณาจากลักษณะเฉพาะของแต่ละความพิการและความต้องการจำเป็นของนิสิต 

ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะ

ฝากประชาสัมพันธ์เวบไซด์ของงานตัวเองค่ะ