ทุกวันนี้คนเราทุกคนมักจะได้รับสารพิษในชีวิตประจำวันโดยไม่รู้ตัว ไม่  ว่าจะจากอาหาร จากการงาน(เกี่ยวไหมเนี่ย)  วันนี้เลยหาข้อมูลเกี่ยวกับการชลอความชรามาฝาก เริ่มต้นด้วย อาหาร คงจะเคยได้ยิน "You are what you eat" เลือกอาหารที่มีประโยชน์ ผัก ผลไม้ พยายามเลี่ยงเนื้อสัตว์ และแป้ง เนื่องจากเนื้อสัตว์จะทำให้ความเข้มข้นของเลือดสูง เป็นเหตุให้ท้องผูกทำให้ผิวไม่สดใส ส่วนแป้งก็ทำให้อ้วน ออ ถัดมาคือ   อากาศ จากบันทึกที่ผ่านมา(วัคซีนคุ้มครองใจ) การได้สัมผัสธรรมชาติ สูดอากาศบริสุทธิ์มากเท่าที่ทำได้ แต่ไม่ต้องไปหาโอโซนตามร้านนะ เพียงแค่เดินเล่น นอกจากอากาศแล้วอาจได้ร่างกายที่ฟิตและเฟริ์ม ก็ได้  ต่อมาคือ ออกกำลังกาย  อย่าพึ่งร้องว่า ไม่มีเวลา ยุ่ง แค่เดินเร็วๆหรือยืนยกเข่าสลับกันนานเกิน 15 นาที ก็ได้เหงื่อ นั่นแสดงว่า เลือดกำลังไหลเวียนไปทั่วร่างกาย ทำสัปดาห์ละ 3 - 5 ครั้ง หน้าจะผุดผ่องอ่อนเยาว์ ถัดมาคือ อุจจาระ ไม่ใช่เรื่องไม่สุภาพนะคะ นอกจากไม่ปล่อยให้ตนเองท้องผูกแล้วควรสังเกตลักษณะอุจจาระด้วยนะคะ เพราะของเสียที่ขับออกมาบอกถึงการมีสุขภาพของตนเป็นอย่างดี อุจจาระที่ดีควรมีสีเหลือง ไม่เหนียวแน่น หนัก ตกตะกอนไปถึงก้นของโถส้วม แต่ไม่ถึงกับเหลวเป็นน้ำคะ ออสุดท้ายซึ่งสำคัญสุดๆๆ คือ   อารมณ์ การควบคุมอารมณ์ไม่ได้ทำให้แก่ หรือถูกนินทาว่าวัยทอง ฉะนั้นอย่าเครียดและรู้จักปล่อยวาง สังเกตความเปลี่ยนแปลงของร่างกายรับรองไม่มีแก่คะ

(คัดลอกมาจากนิตยสาร ญ.หญิง ฉบับที่ 10 ก.ย.2549 - พ.ย.2549)

โดย ปิยะวดี  ฉาไธสง