จุดประสงค์หลักก็คือเพื่อติดตาม Progress งานของชาวสมาชิก Patho OTOP2 และเปิดโอกาสให้ Face to Face กัน แบบสุนทรียสนทนา คุยกันแบบสบาย ๆ( ตามสไตล์อ.เสาวรัตน์)

และคุณ Fa ทั้งสองท่านก็คือ อ.เสาวรัตน์ และพี่เม่ย (มืออาชีพทั้งสอง) ส่วนผู้เขียนได้รับมอบหมายให้เป็นคุณลิขิต (มือใหม่ หัดขับ) โชคดีมีคุณ nidnoi มาช่วยเก็บประเด็น หากเผื่อเหลือเผื่อขาดจะได้เพิ่มเติมในบันทึก

คุณฟาทั้งสองท่านค่ะพี่เม่ย และอ.เสาวรัตน์

เราทั้งสาม มาก่อนเวลาเล็กน้อย จึงได้คุยกันก่อน ว่าเราจะจับประเด็นอะไรกันบ้าง พี่เม่ยแนะนำมือใหม่อย่างผู้เขียนถึงวิธีการจับประเด็น และปลอบผู้เขียนว่าไม่ต้องเกร็ง ก่อนที่จะเริ่มประเด็น ผู้เขียนขอเก็บรูปผู้เข้าร่วม 

พี่เพ็ญ (ผู้โชคดีคนแรก) กันคุณ nidnoi

ผู้ร่วมวงสนทนาเริ่มจากน้องฮัน,น้องน๊ะ,คุณนุช, พี่หนอม และพี่คม (จากซ้าย--->ขวา)

เมื่อได้เวลาอันสมควรอ.เสาวรัตน์ กล่าวเปิดวงสนทนาค่ะ------
หลังจากได้เริ่มโครงการมาพอสมควร ก็อยากให้มาเล่าว่าทำไปถึงไหนกัน อีกทั้งให้เราร่วมกันแลกเปลี่ยน....”
พี่เม่ย -----“ให้ใช้เวลาเล่า 3 – 5 นาที ใ้ห้ผู้พูดเล่าให้จบก่อน ค่อยถาม และห้ามแทรก  เราจะให้คนที่อายุน้อยพูดก่อน หรือวน ...สรุปว่า ...วนจากขวามาซ้ายน๊ะ” 

ทีมแรกผู้โชคดีคือคุณเพ็ญแขมาเล่าผลงานของทีมเพิ่มคุณภาพสิ่งส่งตรวจ

  • เป็นงานต่อเนื่องจาก Patho OTOP1 ทำเพิ่มขึ้น ทั้ง Lab Direction แบบฟอร์ม reject
  •  อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม ได้เขียนโครงการไปบ้างแล้วและรอให้พี่เลี้ยงช่วยขัดเกลา
  •  พบว่าข้อมูลความผิดพลาดมีทั้งลดลง และคงตัว ลดได้ไม่หมดทุกอย่าง แต่ได้ใช้วิธีต่าง ๆ ไม่ว่าจะ โทรศัพท์ แบบฟอร์มฯ-- ความผิดพลาดที่ไม่ลดลงเลยก็คือชื่อในคอมฯ เมื่ออ่านจาก barcode และข้างหลอดไม่ตรงกัน อ.เสาวฯได้เสนอให้กระตุ้นเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการ PCT ซึ่งจัดขึ้นเดือนละครั้ง
  • ปัญหาที่พบอื่น ๆ มีหลายรูปแบบ ทั้งจากการสื่อสารผิดพลาด เช่นสั่งตรวจ Lactic หรือ Reticulocyte count , การปิดฝาจุกไม่แน่น, Tube sugar ผ่านการใช้และอบบ่อย ๆ ปากจะบาง ,ฝาจุกหลุดง่าย โดยเฉพาะฝาจุกมีใช้ทั้งแบบแพง (ใช้ดี) และถูก (ใช้ไม่ดี,หลุดง่าย) ปะบนกันไป พี่เม่ยจึงสรุปว่า “ของดีราคาถูกไม่มีในโลก” พี่หนอมรับเรื่องเอาไว้และจะคัดสรรในการเลือกซื้อ “วัตถุดิบ”ดี ๆ  (ซึ่งหายาก)
  • ปัญหา Clotted ทั้ง CBC, PT, PTT และ Sugar อีกทั้ง Hemolysis ซึ่งบางครั้งมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ก็อาจ “หลุด” ไปยังหน่วยอื่น ๆ ซึ่งไม่สามารถแก้ได้ (นอกจากว่าพี่เพ็ญแข จะปั่นแยกเลือดเอง)

ยังมีี่เหลืออีก 6 ทีมค่ะ ที่นี่