ธุรกิจที่กิ๊กอยากทำมากที่สุด    คือ    ธุรกิจเบเกอร์รี่  เ  พราะเป็นสินค้าที่กิ๊กชอบทานมากและสนใจที่อยากจะทำ  และเบเกอร์รี่เป็นสินค้าบริโภค  สำหรับทุกเพศทุกวัย และมีประโยชน์ต่อร่างกาย  และจะขายดีในทุกช่วง    ช่วงเทศกาลก็ขายดี  เป็นธุรกิจที่ได้กำไรมากด้วย  และขายได้ง่าย ในตอนนี้การแข่งขันทางการตลาดก็กำลังเข้มข้น  กิ๊กคิดว่าธุรกิจนี้จะต้องเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ อย่างแน่นอน