สืบเนื่องจากการสอน KM นิสิต ป.ตรี ดัง "Link"  จึงเกิด My After Learning Review 7 ดังนี้

ก่อนที่จะเรียนในหัวข้อเรื่อง การบริหารจัดการความรู้
สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

  1. จะได้เรียนรู้ถึงหลักในการนำความรู้ที่เรามีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเหมาะสมกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
  2. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความรู้ ซึ่งต้องเป็นเชิงวิชาการแน่นอน

สิ่งที่ได้จากการเรียน

          เป็นการเรียนที่แปลกมาก เพราะอาจารย์สอนคติเตือนใจให้กับเราโดยการใช้นิทานในการสื่อความหมาย  และเมื่อได้ติดตามฟังนิทานจนจบ  ก็ทำให้ได้อะไรหลายๆอย่างจากนิทานเรื่องนี้  ทั้งในด้านข้อคิด และคติเตือนใจในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน

          ทำให้รู้ว่า คนเราไม่ควรยึดติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินไป  จนทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นกับตัวเอง  เราควรปรับเปลี่ยนความคิดและยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่เสมอ

          เพราะเราไม่รู้ว่า ในวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง  ดังนั้นเราควรทำปัจจุบันให้ดีที่สุด  และเมื่อวันนึง  เราเจอกับอุปสรรคในชีวิตเรา  ก็ไม่ควรที่จะกลัวจนเกินเหตุ  เราควรเปิดใจให้กว้าง แล้วเริ่มรับกับความเปลี่ยนแปลงนั้น  เราต้องมีความสุขกับมัน

          ถึงแม้บางครั้ง  การที่เราเดินไปข้างหน้า  แต่เราเจอแต่ความล้มเหลวอยู่บ่อยๆ  มันก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะเจอความล้มเหลวอยู่ตลอดเวลา  ซึ่งต้องมีสักวันที่เราต้องได้เจอกับความสำเร็จ  และเมื่อเจอกับความสำเร็จแล้ว  เราก็ไม่ควรที่จะชะล่าใจจนเกินไป  เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอ

          ดังนั้น  จึงควรรู้จักปล่อยวางบ้าง  เพื่อชีวิตจะได้มีความสุข  แต่ก็ควรทำให้ดีที่สุดเท่าที่ความสามารถของเราจะทำได้

สรุป

          การเรียนสำหรับวันนี้  ก็ไม่ได้เครียดอะไร  ก็สนุกดีนะ  ซึ่งในแง่ของความสนุกก็แฝงความรู้ต่างๆ  และคติเตือนใจให้เราได้คิดหลายอย่าง  ทำให้รู้ว่า  บางทีมนุษย์ก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งไปซะทุกเรื่อง  คือมองว่าตนเองเก่ง จนลืมมองจุดเล็กๆน้อยๆไป แต่หนู ซึ่งเป็นสัตว์ตัวเล็กๆ  มันกลับกระตือรือร้น  แสวงหาสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ มันจึงไม่มีความทุกข์เหมือนมนุษย์

บุษบา   สายนารี