การจัดการความรู้งานสาธารณสุขในจังหวัดตาก

เราทำการจัดการความรู้ในส่วนต่างๆของงานสาธารณสุขมาแล้ว โดยที่หลายงานไม่ได้เรียกว่าการจัดการความรู้ การจัดมหกรรมในวันที่ 20-22 กันยายน จึงเป็นการKick off KMให้ชัดเจนมากขึ้น

                     หน่วยงานต่างๆในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากเองได้มีการจัดการความรู้อยู่ในกิจกรรมต่างๆมาหลายปี แต่ไม่ได้ใช้ชื่อว่าเป็นการจัดการความรู้ เช่น

1.  โรงพยาบาลบ้านตาก ได้มีการจัดการความรู้ในหน่วยงานจนสามารถพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและผ่านการประเมินได้

2.  งานกิจการพิเศษ สสจ.ตาก มีกิจกรรมเกี่ยวกับโรคและสุขภาพชายแดนร่วมกับกลุ่มNGOs มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานมาตลอด จนเป็นที่ดูงานของงานสุขภาพชายแดนจากหลายจังหวัด

3.  งานพัฒนาคุณภาพบริการ สสจ.ตาก ได้จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน(Peer assist)เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโดยเชิญทีมงานของโรงพยาบาลบ้านตากไปช่วยและแลกเปลี่ยนกับโรงพยาบาลแม่ระมาด พบพระ ท่าสองยางและสามเงา

4.  งานสุขภาพภาคประชาชน สสจ.ตาก ได้จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพันธมิตรภาคประชาชนทุกปีและในปีนี้ถือเป็นการจัดการความรู้อย่างมากโดยจัดเมื่อ 16-17 สิงหาคมที่ผ่านมาจัดที่เขื่อนภูมิพล โดยมีวิทยากรเครือข่าย ผมและที่สำคัญได้วิทยากรภาคประชาชนมืออาชีพอย่างอาจารย์สุรเดช จาก สสจ.พิจิตรมาช่วย

5.  งานพัฒนาคุณภาพบริการ ได้จัดตั้งชมชนแนวปฏิบัติ(CoP)โรคเบาหวานของจังหวัดขึ้น มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือชุดธารปัญญาเป็นตัวนำและทำให้มีการพัฒนาการเรียนรุ้และดูแลผู้ป่วยเบาหวานมากขึ้นและในครั้งแรกที่เป็นตัวจุดประกายก็คือการจัดตลาดนัดการเรียนรุ้เรื่องโรคเบาหวานที่จัดที่โรงพยาบาลบ้านตากโดยทีมงานของโรงพยาบาลเทพธารินทร์ที่มีอาจารย์หมอเทพและอาจารย์วัลลาเป็นผู้นำ

6.  โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรุ้ในโรงพยาบาลและมีการปูพื้นความรู้ในเรื่ทื่องการจัดการความรุ้แก่เจ้าหน้าที่ทั้งโรงพยาบาลเป็น 4 รุ่น เมื่อเดือนกรกฎาคม(24-25ก.ค.) โดยผมได้ไปเล่าให้ฟัง(Story telling)และพยายามเติมไฟใส่ฟืนให้ทีมงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

7.  ศูนย์ควบคุมโรคนำโดยแมลงตาก ได้จัดศูนย์เรียนรู้เรื่องแมลงขึ้นในสำนักงานเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ง่ายและสะดวกขึ้น ซึ่งคุณสามารถ ได้แจ้งให้ผมทราบแต่ผมยังไม่ได้ไปเยี่ยมเยียน               

              นี่ก็เป็นตัวอย่างของการจัดการความรู้ของหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดตาก ซึ่งน่าจะมีอยู่อีกมาแต่ผมยังไม่ได้ลงไปค้นหามาเผยแพร่              

               มหกรรมการจัดการความรู้สู่คนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรงและสุขภาพชายแดนที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20-22 กันยายนนี้ จึงถือเป็นการรวบรวมการจัดการความรู้ เผยแพร่ และทำให้ทีมงานสาธารณสุขได้มองภาพของการจัดการความรุ้สู่ผลสำเร็จของงานได้ชัดเจนขึ้นและมุ่งไปสู่การสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกัน สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันอีกช่องทางหนึ่ง นอกเหนือจากการจัดกีฬาหน่วยงานประจำปี การจัดงานสำคัญๆต่างๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน TakPHOKM

คำสำคัญ (Tags)#kmกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 50127, เขียน: 14 Sep 2006 @ 22:10 (), แก้ไข: 26 May 2012 @ 16:57 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)