สร้างสันติ...ด้วยมือเรา

tuknarak
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สันติวิธี

วันนี้ได้อ่านหนังสือของ พระไพศาล วิสาโล  "สร้างสันติ ด้วยมือเรา" จึงขอนำข้อคิดบางประการมาแบ่งปันค่ะ

ลักษณะพิเศษของสันติวิธี

1. เป็นวิธีการแก้ไขความขัดแย้งที่มีผลต่อการสมานไมตรีและทำให้หลุดพ้นจากวังวนแห่งความรุนแรงได้

2. เป็นเทคนิคในการเผชิญกับข้อขัดแย้งที่มีผลอย่างมากต่อการพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพของบุคคล

3. เป็นวิธีการใช้พลังทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองเพื่อการเปลี่ยนแปลง

4. เป็นหนทางที่ประชาชนได้ค้นพบพลังอำนาจของตนเอง โดยไม่จำกัดเพศ วัย หรือสถานะ

 

โดยส่วนตัวแม้จะนับถือศาสนาคริสต์ (คาทอลิก) แต่ทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดี ชอบฟังธรรมะจากทุกศาสนาเมื่อมีโอกาส ครั้งหนึ่งเคยฟังพระไพศาล ที่มาแบ่งปันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน แม้จะเป็นครั้งแรกรู้เลยว่าสิ่งที่ท่านได้แบ่งปันนั้นมาจากชีวิตจริง มาจากการปฏิบัติธรรมจริงๆ นอกนั้นยังมีพระเกจิอาจารย์อีกหลายๆ ท่านที่ดิฉันติดตามอยู่  ขอความดีทั้งหลายทั้งมวลในโลกได้แผ่กลบกลืนสิ่งชั่วร้ายในโลก ความดีหากน้อยนิดก็สามารถช่วยให้โลกน่าอยู่ได้ ดังเกลือรักษาความเค็ม

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน tienstukความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่านBlankMiss charuwan sriworakul  มาให้กำลังใจค่ะ

ใช่ค่ะที่ว่า 

    โดยส่วนตัวแม้จะนับถือศาสนาคริสต์ (คาทอลิก) แต่ทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดี ชอบฟังธรรมะจากทุกศาสนาเมื่อมีโอกาส ครั้งหนึ่งเคยฟังพระไพศาล ที่มาแบ่งปันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน แม้จะเป็นครั้งแรกรู้เลยว่าสิ่งที่ท่านได้แบ่งปันนั้นมาจากชีวิตจริง มาจากการปฏิบัติธรรมจริงๆ นอกนั้นยังมีพระเกจิอาจารย์อีกหลายๆ ท่านที่ดิฉันติดตามอยู่  ขอความดีทั้งหลายทั้งมวลในโลกได้แผ่กลบกลืนสิ่งชั่วร้ายในโลก ความดีหากน้อยนิดก็สามารถช่วยให้โลกน่าอยู่ได้ ดังเกลือรักษาความเค็ม

 

 

สวัสดีครับ มาเยี่ยมชม และจะติดตามครับ

เขียนเมื่อ 

"สร้างสันติ ด้วยมือเรา" ทำให้ได้ค้นพบพลังอำนาจของตนเอง.. จริงเหรอคะ

 

เขียนเมื่อ 

ใช่ค่ะ เพราะอำนาจที่แท้จริงไม่ใช่การบังคับคนอื่น แต่อำนาจคือการทำงานและรับใช้คนอื่นตามสถานะของตน และความสุขแท้ก็จะเกิดขึ้นในจิตใจ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ทุกศาสนาล้วนสอนแต่สิ่งดีๆให้แก่เรา

อยู่ที่เราจะนำมาใช้หรือไม่ต่างหากนะคะ